Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Nový Bydžov - Živnostenský úřad a odbor sociálních věcí a školství

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Zajištění sociální …

Živnostenský úřad Nové Město nad Metují

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík, zajišťuje komplexní správní agendu spojenou s výkonem státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání, ukládá pokuty za správní delikty a ruší živnostenská …
491 419 650

Živnostenský úřad Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …

Živnostenský úřad Trutnov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Úřad také plní funkci Centrálního registračního místa, ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele, provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
499 803 380

Živnostenský úřad Broumov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Působí jako centrální registrační místo. Je provozovatelem živnostenského rejstříku. Zabezpečuje služby …
491 504 111

Živnostenský úřad Dobruška

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti, ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele a provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
494 629 659

Živnostenský úřad Královéhradecký kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad provádí řídící, kontrolní a metodickou činnost. Vede registr živnostenského podnikání, evidenci zemědělských podnikatelů a dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a zákona o …
495 817 404

Živnostenský úřad Hořice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává živnostenská oprávnění pro živnosti volné, řemeslné, vázané a koncesované, provádí jejich změny a ruší či pozastavuje tato oprávnění. Vede živnostenský rejstřík, provádí kontrolu neoprávněného podnikání. Dozoruje dodržování zákona o spotřebních daních či o ochraně …
492 105 446

Živnostenský úřad Náchod

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …

Živnostenský úřad Vrchlabí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje vydávání rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontrolní …
499 405 713

Živnostenský úřad Nová Paka

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
493 760 139

Živnostenský úřad Jaroměř

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …


Živnostenský úřad Dvůr Králové nad Labem

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Provádíme živnostenské kontroly a ukládáme pokuty. Provozujeme centrální registrační místo, přijímáme v souvislosti s živnostenským podáním přihlášky k registraci či oznámení pro finanční …
499 318 118