Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MěÚ Česká Lípa - Obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Zabývá se prováděním kontrol u živnostenských a zemědělských podnikatelů. Nabízí poradenskou činnost pro podnikatele a občany. Zajišťuje zveřejňování aktuálních písemností na úřední …
CzechPOINT
487 881 161

Živnostenský úřad Semily

 – Naplánovat trasu
Obecní živnostenský úřad vykonává přenesenou působnost státu na úseku registrace živností, vydává průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volné a rozhoduje o udělení koncese či o živnostech provozovaných průmyslovým způsobem. Poskytování služby …
CzechPOINT
481 629 251

Živnostenský úřad Liberecký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme metodické řídicí a kontrolní činnosti vůči obecním živnostenským úřadům, rozhodujeme o odvoláních proti jimi vydaným rozhodnutím. Provádíme dozor podle zákona o regulaci reklamy. Kontrolujeme označování zboží cenami v …
485 226 641


MÚ Jilemnice - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Odbor vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Registruje zemědělské podnikatele. Ukládá a vybírá pokuty v blokovém a správním řízení. Vyřizuje stížnosti a podněty v oblasti živnostenského …
481 565 312

Živnostenský úřad Liberec

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Přijímá přihlášky k registraci, oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo oprávnění vůči zdravotním …
485 244 845

MÚ Frýdlant - Obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Vydáváme správní rozhodnutí na úseku živnostenského podnikání, výpisy z rejstříku a povolení k provozu výherních hracích automatů. Provádíme registrace zemědělských podnikatelů a vyřizování stížností. Vykonáváme konzultační a poradenskou činnost a provoz Centrálního registračního …
482 464 030

Živnostenský úřad Železný Brod

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živností a ukládá pokuty za porušení povinností. Vyřizuje žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku, o zrušení oprávnění, o doplnění údajů a dokladů, o zahájení či ukončení činnosti v …
483 333 929


Živnostenský úřad Nový Bor

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Dále pozastavuje provozování živnosti z vlastního podnětu nebo z podnětu jiného správního orgánu nebo ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona, …
487 712 345

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor správních činností a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí kontrolní činnost. Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává občanské průkazy a cestovní doklady. Projednává přestupky proti pořádku ve státní …
326 776 730

Magistrát města Mladá Boleslav - Obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu. Přijímá a vyřizuje žádosti o zrušení podnikatelské činnosti, ohlášení nebo ukončení provozovny, pořizuje data týkající se podnikatelského …
326 716 140

Živnostenský úřad Varnsdorf

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
412 372 241