Firmy

Živnostenský úřad Šumperk

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Poskytuje poradenské služby v rámci spolupráce s institucemi státní správy. Plní úkoly stanovené radou i zastupitelstvem města, starostou, příslušným místostarostou a …
583 388 111

Živnostenský úřad Šternberk

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
585 086 574

Živnostenský úřad Olomouc

 – Naplánovat trasu
Živnostenský úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí ověřování pravosti podpisů a listin, také kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
588 488 222

Živnostenský úřad Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním …
585 508 867

Statutární město Prostějov - Obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad přijímá ohlášení živností a žádosti o koncese, vydává výpisy z živnostenských rejstříků, vede evidenci zemědělských podnikatelů. koordinujeme evidenci nedoplatků a vymáhání pohledávek po lhůtě …
(1)
582 329 500


Živnostenský úřad Jeseník

 – Naplánovat trasu
Správa živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele. Přijímá ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí, včetně oznámení všech souvisejících změn a vydává příslušná rozhodnutí. Poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá …
(2)
584 498 466

Živnostenský úřad Lipník nad Bečvou

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Provádění živnostenských kontrol a ukládání …
581 722 300

Živnostenský úřad Uničov

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Vydávání průkazů živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, rozhodování o zrušení živnostenských oprávnění a o pozastavení provozování …
585 088 243

Živnostenský úřad Konice

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti, eviduje oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti, zabezpečuje evidenci a archivaci spisových materiálů či vyměřuje a vybírá správní poplatky. Vedení živnostenského …
582 401 450

Živnostenský úřad Litovel

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání. Vydáváme výpisy z obchodního rejstříku a ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. Zajišťujeme tvorbu a koordinaci koncepčních projektů odboru. Přijímáme a vyřizujeme stížnosti a …
585 153 250

Živnostenský úřad Hranice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
581 828 560


Živnostenský úřad Rýmařov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
554 254 250