Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Pardubický kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
466 026 111


Živnostenský úřad Přelouč

 – Naplánovat trasu
Úřad plní funkci centrálního registračního místa a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 570/1991 Sb. Vydává fyzickým i právnickým osobám doklady prokazující živnostenské oprávnění, výpisy ze živnostenského rejstříku. Ukládá pokuty v blokovém a správním …
(1)
466 094 241

MÚ Ústí nad Orlicí - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
465 514 312

MÚ Litomyšl - Odbor živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádění kontrolní činnosti u provozoven a úředního ověřování listin a podpisů. Vykonávání kontrolního a správního řízení ve věci porušení živnostenského …
461 653 410

Živnostenský úřad Polička

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
461 723 860

Živnostenský úřad Hlinsko

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci fyzických a právnických osob. Provádí veškeré zápisy a změny do živnostenského rejstřík a zajišťuje kontrolu dodržování živnostenského zákona …
469 326 144

Živnostenský úřad Holice

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení či provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Zabýváme se výkonem státní správy. Vedeme agendu místních poplatků a evidenci zemědělských …
466 741 280

Živnostenský úřad Chrudim

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. Vedeme evidenci volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných živností. Provozujeme živnostenský rejstřík. Provádíme kontroly a ukládáme sankce. Projednáváme správní delikty. Poskytujeme poradenskou …
469 657 400

Živnostenský úřad Pardubice

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a o volném pohybu služeb. Zajišťuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn. Vede evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých …
(1)
466 859 379

Živnostenský úřad Žamberk

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
465 670 250

Živnostenský úřad Svitavy

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
461 550 280