Firmy

Živnostenský úřad Holice

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení či provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Zabýváme se výkonem státní správy. Vedeme agendu místních poplatků a evidenci zemědělských …
466 741 280


Živnostenský úřad Polička

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
461 723 860

MÚ Lanškroun - Odbor obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Vydáván výpis z obchodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku, katastru nemovitostí, evidence bodového hodnocení řidiče a rejstříku trestů. Provádění ověřování pravosti …
CzechPOINT
465 385 290

Živnostenský úřad Pardubice

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a o volném pohybu služeb. Zajišťuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn. Vede evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých …
(1)
466 859 379

Živnostenský úřad Pardubický kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
466 026 111

MÚ Králíky - Odbor živnostenský

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík a evidenci zemědělského podnikatele. Jsme pracovištěm …
CzechPOINT
465 670 891


Živnostenský úřad Žamberk

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
465 670 250

MÚ Litomyšl - Odbor živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádění kontrolní činnosti u provozoven a úředního ověřování listin a podpisů. Vykonávání kontrolního a správního řízení ve věci porušení živnostenského …
461 653 410

Živnostenský úřad Přelouč

 – Naplánovat trasu
Úřad plní funkci centrálního registračního místa a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 570/1991 Sb. Vydává fyzickým i právnickým osobám doklady prokazující živnostenské oprávnění, výpisy ze živnostenského rejstříku. Ukládá pokuty v blokovém a správním …
(1)
466 094 241

MÚ Ústí nad Orlicí - Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
465 514 312

Živnostenský úřad Svitavy

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
461 550 280

Živnostenský úřad Chrudim

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání. Vedeme evidenci volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných živností. Provozujeme živnostenský rejstřík. Provádíme kontroly a ukládáme sankce. Projednáváme správní delikty. Poskytujeme poradenskou …
469 657 400