Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Mostu - Odbor živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
476 448 111

Živnostenský úřad Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností či právních předpisů. Zajišťuje dozorovou činnost nad dodržováním povinností podle vybraných ustanovení …
(1)
475 271 261

Živnostenský úřad Varnsdorf

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
412 372 241

Živnostenský úřad Žatec

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
415 736 321

MÚ Podbořany - majetkoprávní odbor a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Provádíme přijímání a sepisování žádostí živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných pro fyzické i právnické osoby tuzemské či zahraniční. Vypracováváme podklady pro majetkoprávní převody a vypořádání majetku města. Připravujeme texty výpovědí z nájmu, dohody o ukončení …
415 237 522

Magistrát města Děčín - Odbor správních činností a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Správa úseků evidence obyvatel, občanských a řidičských průkazů, cestovních dokladů, silniční dopravy a živnostenského …
(1)
412 591 121

Živnostenský úřad Kadaň

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci fyzických a právnických osob. Provádí veškeré zápisy a změny do živnostenského rejstřík a zajišťuje kontrolu dodržování živnostenského zákona …
474 319 630

Živnostenský úřad Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík a evidenci fyzických a právnických osob. Provádíme veškeré zápisy a změny do živnostenského rejstřík a zajišťujeme kontrolu dodržování živnostenského zákona …
(3)
416 916 199

Magistrát města Teplice - Živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti živnostenského podnikání. Provádíme kontrolní činnost a vedeme živnostenský rejstřík. Zabezpečujeme komplexní vyřizování živnostenské agendy ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a zákona o …
417 510 140

MÚ Rumburk - Živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík, zajišťuje vystavení prvopisu rodného listu, změnu místa trvalého pobytu a výdej občanských …
412 356 277

Živnostenský úřad Lovosice

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Provádění změn a oprav oprávnění. Vydáváme výpisy z veřejné i neveřejné části živnostenského …

Magistrát města Chomutova - Obor obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
474 637 971

Živnostenský úřad Bílina

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Řešení přestupků a správních deliktů včetně ukládání sankcí za porušení povinností. Provádění cenové kontroly u podnikatelských subjektů. Zajišťuje dozor nad dodržováním …

Živnostenský úřad Roudnice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Poskytování konzultací a poradenství registrovaným i začínajícícím …
416 850 220