Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor financí a obecního živnostenského úřadu

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí kontrolní …
566 590 337

Živnostenský úřad Humpolec

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …

Živnostenský úřad Kraj Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …
564 602 299

Živnostenský úřad Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Dále poskytuje odborné …
566 688 360

Živnostenský úřad Moravské Budějovice

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
568 408 317

Živnostenský úřad Chotěboř

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
569 641 128

Živnostenský úřad Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Provádění kontrol a ukládání pokut za porušení povinností a přijímání ohlášení živnostenských oprávnění a žádosti o koncese, jejich změn i …
566 781 040

Obecní živnostenský úřad Třebíč

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Zajišťuje i vybírání správních poplatků a veškeré administrativní práce spojené s výše uvedenými činnostmi. Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti …
568 805 298

Živnostenský úřad Světlá nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …
569 496 616

Živnostenský úřad Nové Město na Moravě

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
724 984 858

Živnostenský úřad Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …

MÚ Pacov - Živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
565 455 117

Živnostenský úřad Náměšť nad Oslavou

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání a poradenskou a konzultační činnost v oblasti podnikání. Zajišťujeme ukládání pokut, vedení živnostenského rejstříku, evidence zemědělských podnikatelů a ověřování shody …
568 619 190