Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Kladno

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města, není-li zákonem nebo právním předpisem stanoveno …
CzechPOINT
312 604 111


MÚ Bystřice- Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Stavební úřad se zabývá záležitostmi v oblastech stavebního povolení, ohlášení stavby, územního a kolaudačního souhlasu. Dále rozhoduje v případech odstranění stavby a oznámení o užívání, …
317 783 091

MÚ Kolín - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registry vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádíme vydávání a odnímání registrace autoškol a schvalování výcvikových …
(1)

Živnostenský úřad Rakovník

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního …

MÚ Příbram - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy informačních sítí …
318 402 599

MÚ Benátky nad Jizerou - Správa majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města, bytové i nebytové prostory a majetkoprávní vztahy. Provádíme analytickou i kontrolní činnost. Zajišťujeme evidence, nákupy, prodeje, směny a pronájmy pozemků v majetku města. Dále se zaměřujeme na dotační …
326 375 329

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťuje vedení komplexní evidence budov a pozemků v majetku města a inventarizaci. Zabezpečuje údržby bytového a nebytového fondu města ve spolupráci s jejich správcem a vedení pořadníku zájemců o pronájem obecních …

MÚ Čáslav - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor uděluje a odjímá řidičská oprávnění, vede registr řidičů, projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, zápisu silničního vozidla do registru, uzavírkách a přiděluje registrační …
(1)
327 300 130

MÚ Rožďalovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme stavební …
325 593 434

MÚ Rakovník - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb …

MÚ Rakovník - Odbor výstavby a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …

MÚ Beroun - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
311 612 181

ÚM Divišov - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Mezi základní služby odboru patří zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vyřizujeme změny jména a příjmení, vydání matričních dokladů, nahlížení do matričních knih, uzavření manželství, narození dětí, rozvody, úmrtí, trvalé pobyty, cestoví pasy, občanské průkazy, …
317 855 225