Firmy

Magistrát města Kladno

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města, není-li zákonem nebo právním předpisem stanoveno …
CzechPOINT
312 604 111


MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor investic a komunálního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na správu a údržbu bytového a nebytového fondu, pozemků a hřbitova. Zajišťujeme komunální služby a odpadové …

MÚ Čáslav - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor povoluje odběry podzemní vody a stavby studní, čistírny, vodovodního řadu a kanalizační stoky. Vydává souhlasy ke stavbám, ke kácení stromů a rozhoduje o poplatcích za malé a střední zdroje znečišťování ovzduší. Vydává lovecké a rybářské lístky a povoluje …
327 300 136

MÚ Říčany - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Nabídka zpracování účetnictví a rozpočtu města i svazku obcí, fakturaci, evidenci psů, inventarizaci a pojištění majetku města a povolování výherních hracích přístrojů i tombol. Zajištění prodeje známek na svoz směsného komunálního odpadu a bio …
323 618 129

MÚ Rožďalovice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme stavební …
325 593 434

MÚ Příbram - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy informačních sítí …
318 402 599

Městys Jince - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provoz stavebního úřadu. Zajišťujeme územně plánovací informace, vedení stavebního řízení a vydání stavebního povolení, přijímáme ohlášení staveb, vykonáváme státní dozor, vedeme řízení o sankcích za porušení stavební kázně a mnoho dalších …
318 692 151

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …

Obecní úřad Vrdy - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
603 109 548

MÚ Benešov - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a stavební povolení. Schvaluje drobné změny stavby před jejím dokončením, vydává výzvu k odstranění závad na stavbě, o uložení pořádkové pokuty a pokuty za správní …
317 754 170

MÚ Sadská - Odbor správy majetku města a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme smlouvy k pronájmu a prodeji nemovitostí, včetně věcných břemen, projektovou dokumentaci či výběrová …
325 595 030

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor správních činností a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Provádí kontrolní činnost. Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává občanské průkazy a cestovní doklady. Projednává přestupky proti pořádku ve státní …
326 776 730

ÚM Divišov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se zejména na zajišťování stavebně právní činnosti. Zabýváme se územním řízením a rozhodováním, povolováním staveb, kolaudací, dohledem na stavem stavby, povolováním terénních úprav, aj. Mezi naše služby také patří ukládání sankcí za přestupky proti stavebnímu …
317 855 400