Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Březnice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, evidence obyvatel a dopravně správní …
318 403 174

MÚ Odolena Voda - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vede jednotlivá územní řízení o vydání územních rozhodnutí o umístění či změně stavby, vydává územní souhlasy. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost a vykonává činnosti na úseku ochrany životního …

MÚ Neratovice - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Přijímání vyrozumění obcí a stavebních úřadů o podaných podnětech a nařízení prací v souvislosti s kulturní památkou nebo městskou památkovou …
(1)
315 650 453

Magistrát města Kladno - Odbor výpočetní techniky a informatiky

 – Naplánovat trasu
Vytváření koncepce informačního systému města, zavádění softwaru i výpočetní techniky a zajišťování projekcí a ozvučení akcí města, chodu počítačové sítě magistrátu i archivování dat. Výdej potvrzení o vložení technické dokumentace do GIS města Kladna, v rámci kolaudačního …
312 604 281

MÚ Benátky nad Jizerou - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti vnitřních a sociálních věcí, školství a kultury. Zabýváme se evidencí ztrát a nálezů či faktur. Provádíme správu školského rejstříku. Dále nabízíme přípravu, organizaci, realizaci i propagaci kulturních akcí pořádaných …
326 375 325

MÚ Unhošť - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Příprava rozpočtu města, zpracování závěrečného účtu města a zpracování účetnictví. Zajištění platebních styků. Zpracování mzdové i personální agendy, statistického výkaznictví a daní za město pro finanční …
312 679 046

MÚ Sedlčany - Odbor krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme s pracovníky HZS kraje na úseku připravenosti správního obvodu na mimořádné události. Zpracováváme podklady pro havarijní plány a jejich aktualizace, vedeme údaje potřebné pro evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatel. Vedeme agendu SDH i archív …
318 821 248

MÚ Bystřice- Odbor evidence obyvatel a matrik

 – Naplánovat trasu
Činnost odboru zabývající se oblastí evidence obyvatel a …
317 783 181

MÚ Neratovice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vedení účetnictví města a sestavování výkazů za hlavní a podnikatelskou činnost, přijímání a vystavování faktur. Zpracování daňových povinností města jako silniční a darovací daň, DPH a daň z příjmů právnických …
315 650 314

MÚ Kolín - Odbor obrany a krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme obranu, branná opatření, ochranu obyvatelstva a požární ochranu. Zajišťujeme krizová řízení a hospodářská opatření za krizových stavů …

Stochov - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1316. Město se nachází v nadmořské výšce 448 metrů. Poskytování služeb Czech POINTu. K dispozici jsou sportovní areály, dům s pečovatelskou službou, mateřská, základní i základní umělecká škola a kulturní …
312 651 326

MÚ Dolní Bousov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
326 396 176

MÚ Sadská - Odbor ekonomicko správní

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou a hospodařením města. Zajišťujeme vedení účetnictví města a dalších účtů, přípravu a zpracování rozpočtu a rozpočtových opatření, evidenci majetku, investic a závazků či pozemků nebo zpracování statistických výkazů a …
325 594 261

MÚ Kouřim - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
321 783 230