Firmy

MÚ Bakov nad Jizerou - Odbor právní a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní právní agendu, tvorbu právních předpisů města a sledování změn legislativy. Vedeme agendu dotačních řízení, rady a zastupitelstva i základních a mateřských …

MÚ Kolín - Odbor obrany a krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme obranu, branná opatření, ochranu obyvatelstva a požární ochranu. Zajišťujeme krizová řízení a hospodářská opatření za krizových stavů …

MÚ Sadská - Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se stavebně právní činností města. Zajišťujeme stavební řízení, ohlášení, zkrácené stavební řízení i povolení, pořizování a změny územně plánovací …
325 594 327

MÚ Příbram - Odbor řízení projektů a dotací

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se získáváním dotací z fondů EU, státních fondů, ministerstev, krajského úřadu a dalších donorů na investiční i neinvestiční projekty města …
318 402 282

MÚ Říčany - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Nabídka vedení územního, kolaudačního i stavebního řízení a přestupků i správních deliktů na úseku stavebního …
323 618 133

MÚ Roztoky - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy, voleb, občanských i cestovních dokladů a evidence obyvatel. Vedeme přestupkovou agendu a vyřizujeme stížnosti obyvatel. V oblasti naší působnosti je také povolování veřejných akcí, přidělování čísel popisných či granty a dotace na …
220 400 263

MÚ Bystřice- Odbor evidence obyvatel a matrik

 – Naplánovat trasu
Činnost odboru zabývající se oblastí evidence obyvatel a …
317 783 181

MÚ Sadská - Odbor správy majetku města a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme smlouvy k pronájmu a prodeji nemovitostí, včetně věcných břemen, projektovou dokumentaci či výběrová …
325 595 030

MÚ Vlašim - Odbor hospodářský a investiční

 – Naplánovat trasu
Správa zámeckého parku. Příprava a realizace investic s posuzováním a vyhodnocením, včetně výběrových řízení na zadávání veřejných zakázek. Zajišťování prací souvisejících s dotačními tituly EU, státního rozpočtu a Krajského úřadu Středočeského kraje. Zabezpečování obecně prospěšných …
313 039 450

MÚ Unhošť - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. Úřad rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí a vydává územní souhlas. Posuzování staveb či terénních …
312 679 050

MÚ Jesenice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
313 599 214

MÚ Odolena Voda - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Vede jednotlivá územní řízení o vydání územních rozhodnutí o umístění či změně stavby, vydává územní souhlasy. Poskytuje konzultační a poradenskou činnost a vykonává činnosti na úseku ochrany životního …

MÚ Dolní Bousov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
326 396 176

MÚ Sadská - Odbor ekonomicko správní

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou a hospodařením města. Zajišťujeme vedení účetnictví města a dalších účtů, přípravu a zpracování rozpočtu a rozpočtových opatření, evidenci majetku, investic a závazků či pozemků nebo zpracování statistických výkazů a …
325 594 261