Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Přebuz - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1568. Město se nachází v nadmořské výšce 886 metrů. Na území žije 72 obyvatel. Poskytování služeb Czech …
352 695 035

MÚ Plesná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Ukládání pokut a vybírání i vymáhaní odvodů, poplatků, úhrad a …
354 562 054


Krajský úřad Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Kraj pečuje o komplexní rozvoj území a o potřeby svých občanů v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních záležitostí, sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání, sportu, životního prostředí, kultury a památkové péče, krizových situací, veřejných zakázek a …
CzechPOINT
354 222 300

Chyše - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1473. Město se nachází v nadmořské výšce 458 metrů. Na území žije 585 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. V obci se nachází farní kostel Jména Panny Marie, kostel Zvěstování Panny Marie a zámek …
353 396 207


Podhradí - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1288. Obec se nachází v nadmořské výšce 562 metrů. Na území žije 172 …
CzechPOINT
354 599 479

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor rozhoduje ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Vede evidenci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Vede registr motorových vozidel a agendu řidičských …
353 118 257

MÚ Cheb - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Odbor má na starosti také kontrolu plnění všech uzavřených smluv, u nichž je odbor nebo samostatné oddělení garantem a zajišťuje zpracování Strategického plánu rozvoje …
354 440 527

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor sociálně - právní ochrany dětí

 – Naplánovat trasu
Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a …