Firmy

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti a organizuje i provádí zkoušky řidičů či přestupková řízení. Součástí odboru je oddělení správy dopravy a pozemních komunikací a oddělení registrace silničních …
353 152 670

Magistrát města Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1349. Město se nachází v nadmořské výšce 447 metrů a na jeho území žije 50 172 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Mezi kulturní památky patří Kostel sv. Lukáše, kostel sv. Maří Magdaleny, zámek, vyhlídka Diana, lázeňské domy a mnoho …
CzechPOINT
353 151 111

MÚ Plesná - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provádíme také evidování dokumentace požární ochrany a bezpečnosti i zdraví při práci pro objekty …
354 596 576

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor technický

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje správu na úseku dopravy, silničního hospodářství a veřejného osvětlení ve vztahu k místním a účelovým komunikacím. Stará se o chod městského útulku pro opuštěné psy, pronájmy pozemků a budov a rozhoduje při umísťování reklamních …
(1)
353 118 242

MÚ Cheb - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor má na starosti mimo jiné zpracování návrhu rozpočtu města, sestavuje rozpočtový výhled, provádí rozbory hospodaření města, zabezpečuje vedení účetnictví, vede knihu došlých faktu a další činnosti spojené s hospodařením …
354 440 154

MÚ Plesná - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
354 596 504

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Odbor má na starosti vedení evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů a evidenci přestupků. Zajišťuje kospodářskou správu budovy …
353 118 284

Živnostenský úřad Cheb

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík, vybírá správní poplatky, zajišťuje ucelenou agendu vyplývající ze zákona o živnostenském podnikání a zabezpečuje ověřování dokladů předložených …
354 440 111

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
353 152 561

MÚ Plesná - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zajištění investiční výstavby a komplexní údržby místních komunikací a zeleně …
724 196 146

MÚ Plesná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Ukládání pokut a vybírání i vymáhaní odvodů, poplatků, úhrad a …
354 562 054

MÚ Kynšperk nad Ohří - Odbor výstavby, územního plánování a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, územního plánování a …
352 350 440

MÚ Skalná - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
354 548 825

MÚ Toužim - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu majetku města a majetkoprávních …
354 224 508