Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1349. Město se nachází v nadmořské výšce 447 metrů a na jeho území žije 50 172 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Mezi kulturní památky patří Kostel sv. Lukáše, kostel sv. Maří Magdaleny, zámek, vyhlídka Diana, lázeňské domy a mnoho …
353 151 111

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti a organizuje i provádí zkoušky řidičů či přestupková řízení. Součástí odboru je oddělení správy dopravy a pozemních komunikací a oddělení registrace silničních …
353 152 670


Živnostenský úřad Sokolov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
359 808 185

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Odbor přípravuje, koordinuje a kontroluje proces vlastní investiční výstavby města včetně oprav a rekonstrukcí většího rozsahu nemovitého majetku. Zadává veřejné …

Magistrát města Karlovy Vary - Úřad územního plánování a stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Odbor dále vydává povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení a povolení k odstranění staveb a povolení pro terénní …
(1)


MÚ Cheb - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Odbor má na starosti také kontrolu plnění všech uzavřených smluv, u nichž je odbor nebo samostatné oddělení garantem a zajišťuje zpracování Strategického plánu rozvoje …
354 440 527

MÚ Plesná - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních …
354 596 504

MÚ Plesná - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provádíme také evidování dokumentace požární ochrany a bezpečnosti i zdraví při práci pro objekty …
354 596 576

MÚ Jáchymov - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Řešíme poplatky a přestupky. Pronajímáme hrobová místa. Přijímáme žádost o kácení dřevin či o zvláštní užívání komunikace. Ověřujeme podpisy listin. Vydáváme …
353 808 130

Magistrát města Karlovy Vary - Obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese či o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku. Dále nabízí výdej ověřených výpisů ze živnostenského rejstříku. Poskytuje poradenství v oblasti ochrany …

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá koordinací péče o životní prostředí, ochranou zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny, ovzduší a zvířat. Má na starosti správu odpadového …

Přebuz - městský úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1568. Město se nachází v nadmořské výšce 886 metrů. Na území žije 72 obyvatel. Poskytování služeb Czech …
352 695 035