Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klubovna pro děti a mládež Klásek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro děti a mládež od 6 do 26 let. Poskytujeme pomoc při řešení obtížných situací, doučování, aktivizační služby, pomoc se školní přípravou a …
774 709 111

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909

Městská charita České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Možnost ubytování pro sociálně nepřizpůsobivé …
731 604 456

Charita Kaplice

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení určeného dětem a …
734 435 181

Domovy KLAS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let. K dispozici je vybavená klubovna různými hračkami, hrami, výtvarnými potřebami, počítači, dataprojektorem a dalšími. Poskytujeme pomoc při řešení obtížných …
774 709 106

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra volného času Céčko pro děti od 6 do 15 let. Nabízíme bezpečný prostor pro jejich aktivity, informace, podporu a pomoc. Umožňujeme rozhovor s pracovníkem, poradenství, zprostředkování služeb a doprovod. Pořádáme besedy a programy proti kouření, drogám či …
723 206 051

NZDM STATION 17

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 581 884

Klub Dok pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit či poradenství v otázkách dospívání. Zajišťujeme také služby terénního programu Streetwork, která je nízkoprahovou službou sociální …
734 640 493

Komunitní centrum Spirála

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem a mládeži v oblasti prevence drogových závislostí či sociálně patologických jevů. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zabýváme se socioterapeutickými činnostmi. Zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
731 562 681

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716

Oblastní charita Jihlava - Nízkoprahový klub Zastávka

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem, kteří by se mohli ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci či se setkávají s rizikovým chováním blízkých. Vydávání zájmového časopisu a pořádání kulturních a vzdělávacích …
734 435 283

Proxima Sociale, o. s. - Klub Terén

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
277 007 287

Nízkoprahový klub Kotelna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme informační servis, poradenství, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé …
774 650 033

Nízkoprahový klub pro mládež Chapadlo

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež. Klub je určen pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy, žijící v sociálně vyloučených lokalitách a vedoucí rizikový způsob života. Poskytujeme poradenství, sociálně terapeutické činnosti, preventivní programy, výchovné a vzdělávací …
376 383 133