Firmy

Pionýr, z. s. - 19. pionýrská skupina Tábor

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež od 6 do 14 let. Organizujeme pravidelné schůzky, hry v přírodě či v naší klubovně, jednodenní výlety, víkendové pobyty nebo soutěže. Zaměřujeme se na poznávání přírody, tábornické dovednosti či na tradiční i netradiční …
602 445 285

Mladý rybář, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se modernizací výchovně vzdělávacího procesu, ochranou životního prostředí a podporou účelného a plnohodnotného využití volného času …
384 721 216

Mateřské centrum Máj

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi. Poskytujeme taneční, hudební a výtvarné kroužky pro předškoláky a víkendové akce. Zajišťujeme pomoc klientům s návratem na trh práce. Pořádáme karnevaly, cvičení, besedy, soutěže a …
720 252 816

Junák - český skaut, středisko Sirius Horní Stropnice - klubovna

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
775 039 448

Janíček o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení rodičů, kteří svým dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s úctou k přírodě a tradicím. Inspiraci nacházíme ve waldorfské pedagogice. Od roku 2013 provozujeme dětský klub, ve kterém jsou děti vedeny s láskou, úctou a s přístupem odpovídajícím jejich vývojové …
(1)
737 862 984

Občanské sdružení mateřské centrum Klubíčko Benešov nad Černou

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum. Zaměřujeme se na motivování maminek na mateřské dovolené k praktickému zapojení se do občanské společnosti, jejich vytažení ze sociální izolace, možnost odreagování se a vlastní seberealizace. Nabízíme kroužek vaření, ručních prací a rozvoj manuálních …
607 721 264

Rodičovské centrum Hrošík

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Umožňujeme matkám na mateřské dovolené udržovat profesní orientaci, připravujeme děti na školní kolektiv. Organizujeme sportovní akce a …
776 381 203

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909

Za školou Markvarec

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kulturní činností v obci Markvarec. Zaměřujeme se na volnočasové aktivity dětí, mládeže a rodiny z Markvarce a …
607 649 746

Junák - český skaut, středisko Walden České Budějovice - klubovna

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …

Dětský klub Jablíčko

 – Naplánovat trasu
Organizování akcí pro děti, mládež, rodiče i ostatní zájemce. Zajišťování materiální pomoci a dotací na konkrétní …
731 402 807

Junák - český skaut, středisko Jantar Kaplice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …

Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu gymnázia formou finanční a materiální …

Radambuk - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování organizací pracujících s dětmi, zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty, organizace hromadných akcí. Snaha o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro činnost …
775 644 101