Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nízkoprahový klub Coolna Znojmo

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
739 389 275

Ratolest Brno - Klub Pavlač

 – Naplánovat trasu
Nabízíme využití bezpečného prostoru klubu a terénní práci přímo v ulicích, poradenství a pomoc s řešením problémů a při výběru učebního oboru. Dále zajišťujeme možnost provozování volnočasových aktivit včetně stolního fotbálku, hakisu či promítání filmů. K dispozici je internetové …
774 723 626

LILA Domov pro postižené děti Otnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a Downovým syndromem. Nabízíme péči o děti s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením. Poskytujeme rehabilitační a výchovnou …
544 240 032

DROM, romské středisko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme terénní práce nebo-li streetwork, který spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženy negativními …
545 211 576

Nízkoprahový klub Wu-Wej

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových a kulturních programů pro děti i mládež. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
518 323 794

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Provozujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum. Nabízíme terénní …
582 357 070

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nízkoprahový klub NADOSAH

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub, kde podporujeme děti a mládež při zvládání sociálních obtíží v jejich dospívání. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Dále nabízíme aktivity a prostor pro využití volného …
777 755 437

eMBečko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub, kde mohou trávit mladí lidé ve věku od 7 do 20 let volný čas a najdou zde pomoc a rady v obtížných životních situacích. Provádíme sociální terénní práce nebo-li …
775 725 601

Oblastní charita Třebíč - Nízkoprahový klub Barák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub určený dětem a mládeži. Poskytujeme streetwork nebo-li terénní sociální práce, která spočívá v navazování kontaktů s lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy při trávení volného …
608 609 466

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež. Poskytování terénního programu Streetwork, který je nízkoprahovou službou sociální prevence. Zajištění pobytu v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a …
725 520 998

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
732 575 197

Ezop

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou ji ohroženi. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork, umožňujeme podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové …
566 616 980

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
731 261 981

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 008