Firmy

Hnutí Duha Brno

 – Naplánovat trasu
Prosazujeme ekologická řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Argumentujeme připravenými fakty, informujeme veřejnost i novináře a spolupracujeme s firmami, průmyslem, obcemi či kraji, vědci a …
545 214 431

Česká gynekologická a porodnická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gynekologie a porodnictví. Sdružujeme lékaře a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky, podílející se na prevenci, diagnostice, léčbě nebo výzkumu chorob z oboru gynekologie. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné …
542 220 017

Kancelář České konference rektorů

 – Naplánovat trasu
Sdružování představitelů vysokých škol, zajištění společného postupu v záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. Kancelář pečuje o prosazování zájmů vysokých škol ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními …
549 491 121

JazzKlub Kyjov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Naším cílem je podpora a rozvoj kulturního dění v Kyjově ve spolupráci s MKS Kyjov a dalšími dobrovolnými spolky. Podporujeme také začínající a mladé regionální kapely. V koncertní oblasti se zaměřujeme na všechny formy jazzu a příbuzných alternativních …
723 876 086


SOS dětské vesničky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a nového domova dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat. Zajišťujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním …
548 211 642

Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

 – Naplánovat trasu
Asociace napomáhá rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami na vysokých školách a ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami. Dále dbát na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb cílové …

PROCYON, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení. Vedeme své členy k dodržování etických, estetických a morálních pravidel. Organizujeme volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých včetně zdravotně postižených dětí a jejich …
720 339 737

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje v oblasti soudního lékařství a toxikologie či sdružováním specialistů z těchto oborů. Vydáváme odborný časopis. Pořádáme mezinárodní sjezdy soudního …
543 426 511

Klub přátel umění v České republice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prací s dětmi, mládeží a umělci v oblasti kultury a společenských aktivit. Pořádáme výstavy výtvarného umění, hudební a divadelní produkci a různé …
775 195 677

Tělovýchovná jednota Polánka

 – Naplánovat trasu
Provoz tělovýchovné …

Česká společnost pro bioimplantologii

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je sdružit teoretické, výzkumné pracovníky, laboratorní obory i klinické lékaře. Všechny, kteří nějakým způsobem zasahují do oblasti Moderní terapie, tkáňových a buněčných …
774 117 762

Občanské sdružení Chocholík - Klub rodičů v Kunštátě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme rodinné a mateřské centrum. Pořádáme akce a pravidelné setkávání dětí, rodičů a jejich příbuzných. Nabádáme k aktivnímu přístupu k rodičovství a k rozšiřování rodičovských zkušeností, vědomostí a dovedností. Vytváříme prostor s edukativními hračkami a pohybovými pomůckami pro …
775 181 016