Firmy

Orel jednota Brno - Starý Lískovec

 – Naplánovat trasu
Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Pořádání sportovních turnajů a kulturních …
602 978 067

Volný čas dětí, z.s.

Jsme samosprávná nezisková organizace sdružující členy, jejichž zájmem je podílet se na rozvíjení volnočasových aktivit a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů v dětských …

Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružení jehož zaměřením jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních hokejích. Pořádáme metodická školení vedoucích a nabízíme pomoc při vzniku …
777 876 487

KLUB RODIČŮ PŘI MŠ SYNKOVA

 – Naplánovat trasu
Účelem spolku je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících mateřskou školku za účelem zlepšení podmínek v oblasti materiální, zájmové a …
737 604 999

VyRaŠme, o.s. pro rodiče s dětmi

 – Naplánovat trasu
Orientujeme se na volnočasové aktivity dětí a …

Hastrmánek Olešnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s hernou pro děti i rodiče či prarodiče. Pořádáme a organizujeme volnočasové aktivity. Ženám zajišťujeme aerobik a orientální tance. Nabízíme možnost využití prostor a vybavení herny k oslavě dětských narozenin. Příležitostně organizujeme i odpolední a celodenní …
731 150 560

Junák - český skaut, středisko Erb Letovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
723 284 435

Občanské sdružení Vojkovičáci

 – Naplánovat trasu
Organizování akcí pro děti a …
547 231 289

Poznání hrou

Zabýváme se vzděláváním a edukativní činností pro děti i dospělé. Dále pořádáme …

Folklórní soubor Hanýsek ze Šakvic

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětský folklorní soubor. Soubor je určen pro děti a mládež ve věku od 5 do 14 let. Pořádáme kulturní a společenská vystoupení. Děti vystupují v krojích za doprovodu folklórní, cimbálové či dechové …
777 593 548

Junák - český skaut, středisko Vyškov

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
(1)
739 627 812


Mateřské centrum Domeček Křenovice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro rodiče a …
604 731 609