Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem …
354 403 003

KLUB RESTART

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 656 561

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum, které je otevřeno 7 dní v týdnu po celý rok. Poskytujeme služby, jako je posezení v bezpečném a klidném zázemí, praní a sušení prádla, ohřev stravy, případně poskytujeme stravu jako takovou, poradenství, doprovod a pomoc při jednání s ostatními …
735 030 433

Remix

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 18 let. Vytváříme dětem a mladým lidem rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s …
605 479 062

KLUB RELAX

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
734 313 204

NIzkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a …
775 713 935

Nízkoprahové komunitní centrum Atom

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit či poradenství v otázkách dospívání. Zajišťujeme také služby terénního programu Streetwork, která je nízkoprahovou službou sociální …
739 244 795

Point 14

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro léčbu a následnou péči osamělých a ohrožených spoluobčanů. Pořádání prevenčních programů včetně léčby v terapeutických komunitách. Provoz drogové poradny, nízkoprahového denního centra, kontaktního centra, dámského …
377 235 526

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
732 182 887


Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Poskytujeme bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Pomoc a podpora v nesnadných životních situacích. Nabízíme sociální poradenství v krizi. Pořádáme preventivní programy, výchovné, vzdělávací či aktivizační …
775 713 801

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let. Vytváříme dětem a mladým lidem rovnocenné podmínky k uplatnění ve společnosti s ostatními. Poskytujeme sociálně terapeutickou činnost. Zajišťujeme volnočasové aktivity. Nabízíme pomoc při uplatňování …
603 148 127

Klub Akcent pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit či poradenství v otázkách dospívání. Zajišťujeme také služby terénního programu Streetwork, která je nízkoprahovou službou sociální …
739 244 869