Firmy

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme včelařské sdružení, které se snaží vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství. Spolupracujeme s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky. Sledujeme vývoj včelařství ve světě. Propagujeme …

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mariánské Lázně

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb či ochranu životního prostředí a rozvíjí i popularizuje rybářský sport. Svaz dále organizuje amatérské, ligové i mezinárodní soutěže a vydává povolenky k …
354 625 627

Český svaz chovatelů Okresní organizace Cheb

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výstavy králíků, holubů, drůbeže, exotického ptactva a drobného domácího zvířectva a pravidelné ptačí trhy. Zabýváme se odborným šlechtěním drobného domácího …
603 517 575

MS DŘEVÁK - Bochov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na provádění myslivosti v honitbě. Zajišťujeme revitalizace krajiny a zlepšujeme životní prostředí. Propagujeme myslivost a ochranu přírody. Zaměřujeme se na chov, ochranu, péči a vypouštění zvěře. Snažíme se zajistit odbornou úroveň našich …

Sdružení rodáků, patriotů a přátel Města Aš

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na objevování a poznávání historie Ašska. Zajímáme se i o současné dění v Aši. Organizujeme výlety po historických památkách Aše a okolí. Pořádáme různé společenské a kulturní …
605 290 026

Sbor loketských ostrostřelců

 – Naplánovat trasu
Našim cílem je sdružování občanů se zájmem o historické zbraně a střelbu. Jsme členem sjednocení Ostrostřelců zemí Koruny české s.o.s. a Evropského společenství historických ostrostřelců. Pořádáme společenské …
602 449 909

Věčně mladí Varáci

 – Naplánovat trasu
Podporujeme aktivitu svých členů i v pokročilejším věku. Zajišťujeme zájezdy a exkurze, poznáváme krásy naší …
727 961 783

MS HUBERT SKALNÁ

 – Naplánovat trasu
Provoz mysliveckého …
602 415 155

Krajský volejbalový svaz

Sdružování volejbalistů, školení trenérů a pořádání …

Svaz diabetiků ČR územní organizace Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a pomoci diabetikům. Posláním organizace je pomáhat osobám s diabetem na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života, realizovat zdravotní, sociální a další aktivizační programy, a podílet se na osvětě …
608 179 090

Karlovarská krajská asociace Sport pro všechny, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Podpora a napomáhání rozvoje tělesné výchovy. Pořádání školení cvičitelů a lektorů, různých seminářů a …
602 865 023

Spolek rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek rodičů a přátel …
730 142 134

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Sokolov

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
352 604 187

Spolek za zachování hutě v Šindelové

 – Naplánovat trasu
Našim cílem je záchrana hutě v …
352 668 296