Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Slezská diakonie - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální …
604 228 201

Eurotopia - NZDM Klub Modrá kočka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové centrum pro děti a mládež. K dispozici jsou stolní fotbal, šipky, časopisy, počítač s připojením k internetu. Pořádáme výlety, víkendy na horách, prázdninové pobyty, filmový promítání, klubové turnaje a …
774 063 618

Nízkoprahové denní centrum RACEK

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, domova, dokladů a financí. Možnost poskytování služeb anonymně. Podpora klientů při řešení jejich tíživé situace. Zajištění jídla či oděvů. K dispozici je sociální zázemí, pračka nebo hygienické …
790 232 245

Vzájemné soužití o.p.s.

Snaha o tvorbu přátelských platforem mezi romskou a neromskou komunitou. Pokoušíme se zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Zaměřujeme se na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, …

Centrum volného času Směr o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování nízkoprahového klubu pro děti. Pořádání kroužků či akcí pro rodiny a veřejnost. Nabídka organizování …
(1)
605 878 342

Faust, z.s.

 – Naplánovat trasu
Otevřený klub pro mládež od 15 do 26 let. Poskytujeme kvalitní trávení volného času v bezpečném prostoru. Nabízíme herní aktivity - deskové hry, stolní fotbálek, ping-pong, kulečník, promítání filmů, hudební produkci a internet. Zajišťujeme prevenci rizikového chování pro 1. stupeň základních …
602 967 468

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení určené pro dospívající mládež, která většinu volného času tráví venku. Snažíme se předcházet sociálním rizikům. Dále také nabízíme terénní práce nebo-li streetwork. Vedeme výchovné a vzdělávací aktivity a poskytujeme …
604 642 991

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
733 534 694

NZDM Zvídálek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro romské děti. Zajištění sociálně terapeutických, výchovných a vzdělávacích aktivizačních činností. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Pomáháme dětem při uplatňování práv, oprávněných zájmech a při obstarávání osobních …
606 771 040

Klub 3NYTY

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. K dispozici jsou zde knihy a časopisy, počítač, stolní hry, stolní fotbálek a velká zahrada. V klubu pořádáme koncerty, sportovní a kreativní akce a diskuse na různé …
595 171 410

Charitní středisko Kometa

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových a kulturních aktivit pro děti i mládež se zaměřením na …
603 287 666

Nízkoprahový klub U-kryt

 – Naplánovat trasu
U-kryt - služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá tyto situace zvládat, podporuje v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s dětmi hledá cesty ke zkvalitnění jejich života. Smysluplné trávení volného času a úsilí o pozitivní změny v životním stylu dětí a …
558 435 637

Klub Nezbeda

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a kulturní programy pro děti i mládež a pomoc při řešení nepříznivých situací. Realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích …
732 628 731

Bunkr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc a podporu mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, nabízíme podporu při řešení složitých životních …
734 321 931