Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení určené pro dospívající mládež, která většinu volného času tráví venku. Snažíme se předcházet sociálním rizikům. Dále také nabízíme terénní práce nebo-li streetwork. Vedeme výchovné a vzdělávací aktivity a poskytujeme …
604 642 991

NZDM Zvídálek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro romské děti. Zajištění sociálně terapeutických, výchovných a vzdělávacích aktivizačních činností. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Pomáháme dětem při uplatňování práv, oprávněných zájmech a při obstarávání osobních …
606 771 040

Občanské sdružení Volání naděje

 – Naplánovat trasu
Upozorňování na problémové situace v životě dětí a mládeže a poskytování finanční podpory potřebným. Snažíme se prostřednictvím výchovně-vzdělávacích komiksů ukázat a upozornit na problémové situace a naučit obyvatele naší republiky zajímat se o …
776 271 626

Bunkr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc a podporu mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, nabízíme podporu při řešení složitých životních …
734 321 931

Nízkoprahový klub U-kryt

 – Naplánovat trasu
U-kryt - služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá tyto situace zvládat, podporuje v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s dětmi hledá cesty ke zkvalitnění jejich života. Smysluplné trávení volného času a úsilí o pozitivní změny v životním stylu dětí a …
558 435 637

Centrum volného času Směr o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování nízkoprahového klubu pro děti. Pořádání kroužků či akcí pro rodiny a veřejnost. Nabídka organizování …
(1)
605 878 342

Open House

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži pomocí nízkoprahových služeb. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
775 096 713

Faust, z.s.

 – Naplánovat trasu
Otevřený klub pro mládež od 15 do 26 let. Poskytujeme kvalitní trávení volného času v bezpečném prostoru. Nabízíme herní aktivity - deskové hry, stolní fotbálek, ping-pong, kulečník, promítání filmů, hudební produkci a internet. Zajišťujeme prevenci rizikového chování pro 1. stupeň základních …
602 967 468

Eurotopia - NZDM Klub Modrá kočka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové centrum pro děti a mládež. K dispozici jsou stolní fotbal, šipky, časopisy, počítač s připojením k internetu. Pořádáme výlety, víkendy na horách, prázdninové pobyty, filmový promítání, klubové turnaje a …
774 063 618

Klub 3NYTY

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. K dispozici jsou zde knihy a časopisy, počítač, stolní hry, stolní fotbálek a velká zahrada. V klubu pořádáme koncerty, sportovní a kreativní akce a diskuse na různé …
595 171 410

Domino cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
733 534 694

Klub Nezbeda

 – Naplánovat trasu
Nabízíme volnočasové a kulturní programy pro děti i mládež a pomoc při řešení nepříznivých situací. Realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích …
732 628 731

Nízkoprahové denní centrum RACEK

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, domova, dokladů a financí. Možnost poskytování služeb anonymně. Podpora klientů při řešení jejich tíživé situace. Zajištění jídla či oděvů. K dispozici je sociální zázemí, pračka nebo hygienické …
790 232 245

Slezská diakonie

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální …
604 228 201