Firmy

Hurčánek

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního …
604 841 244

Junák - český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
724 937 511

Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. Vedeme oddíl vlčat, světlušek, pomněnek, jestřábů a modrých …
606 634 347

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Karviná

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
737 016 794

Centrum kompetencí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme metody mapování a sebeřízení kompetencí a zabýváme se přípravou na uznávání neformálního vzdělávání a informálního …
607 123 568

TOXON Morava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování finančních i materiálních zdrojů pro komplexní péči o onkologicky nemocné a …

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Bruntál

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu i lov ryb, ochranu životního prostředí a rozvíjí i popularizuje rybářský sport. Obhospodařuje pstruhové i mimopstruhové revíry Černý potok, Moravice, Bukový rybník a …
554 715 469

Občanské sdružení Přátel bohumínské historie

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zajišťující obnovu a zachování historických památek v regionu. Snažíme se shromažďovat příspěvky na obnovu a údržbu památek. Poskytujeme informace o památkách v regionu. Pořádáme různé kulturní a společenské …
776 677 765

Montánní spolek Zdař Bůh

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je rozvoj, ochrana, obnova a prezentace kultůrních hodnot a kultůrního dědictví vyplývajících z historických tradic hornictví. Dále obnova a ochrana dochovaných montánních památek, technických a mineralogicko-geologických …
775 698 099

Junák - český skaut, středisko Salvator Dolní Životice

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Skautská výchova ctí především spolupráci s ostatními, vytvořit si vztah k přírodě a být k ní ohleduplný. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých …
732 445 698

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAŠNA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do …

Spolek 1-life

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zajišťující volnočasové aktivity v rámci programu vzdělávání pěstounských rodin s dětmi. Snahou je vytvářet podmínky pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a …
739 771 719

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nový Jičín

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
774 415 544

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mořkov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení rodičů a přátel škol při ZŠ a MŠ …