Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Bunkr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc a podporu mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, nabízíme podporu při řešení složitých životních …
731 444 371

Junák - český skaut, středisko Salvator Dolní Životice

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Skautská výchova ctí především spolupráci s ostatními, vytvořit si vztah k přírodě a být k ní ohleduplný. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých …
732 445 698

IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Naším cílem je poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje, identifikovat a podporovat cesty vedoucí k dosažení integrovaného územního rozvoje, iniciovat procesy vedoucí k vytvoření vhodných nástrojů udržitelného rozvoje …
604 788 292

Rynek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme podporu začínajícím …
721 012 222


Český svaz karetní hry Srdce

 – Naplánovat trasu
Zastřešujeme, podporujeme a rozvíjíme organizované soutěžení v karetní hře Srdce. Zaměřujeme se na rozšíření této hry jako plnohodnotného a samostatného sportovního odvětví v kategorii duševních sportů. Organizujeme a řídíme sportovní soutěže na celém území České …

Royal Rangers v ČR z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme výlety, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky pro děti. Zaměřujeme se na problematiku bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě a na život v přírodě. Snažíme se přiblížit základy společenského …
605 172 671

Fond přátel Gymnázia, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je cílem materiálně podporovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, školní i mimoškolní aktivity studentů a profesorů na naší …

HEALTHCARE INSTITUTE

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na průzkum a hodnocení kvality služeb v nemocnicích a zdravotnictví. Spolupracujeme s mezinárodními zdravotnickými …
608 878 400

Akademická aliance, a.s.

 – Naplánovat trasu
Komplexní vzdělávání pod hlavičkou jedné společnosti. Sdružujeme různé vzdělávácí instituce. Akademické aliance je kontinuální vzdělávací proces od mateřské školy až po …
800 555 808

TJ Petřvald-Březiny

 – Naplánovat trasu
Provozujeme tělovýchovnou …

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KAŠNA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do …

Hurčánek

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního …
604 841 244