Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

RES-SEF, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro trávení volného času včetně zajištění volnočasových aktivit. Nabídka podpory dětem a mládeži ve věku 12 - 26 …
776 177 797

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Provozujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum. Nabízíme terénní …
582 357 070

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 008

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 005

Dětský svět Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nabízíme dostupný a bezpečný prostor ve výchovně-vzdělávacím a volnočasovém centru. K dispozici jsou sociální pracovnice. Zajišťujeme pořádání sportovních a rukodělných aktivit. Rozvíjíme schopnosti a znalosti v oblastech mezilidských …
583 415 060

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

 – Naplánovat trasu
Zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby. Nabídka osobní asistence. Provoz denního centra pro postižené či nízkoprahového zařízení pro …
774 279 917

Open House

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži pomocí nízkoprahových služeb. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
775 096 713

Slezská diakonie

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální …
604 228 201

Eurotopia - NZDM Klub Caravan

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové centrum pro děti a mládež. K dispozici jsou stolní fotbal, šipky, časopisy, počítač s připojením k internetu. Pořádáme výlety, víkendy na horách, prázdninové pobyty, filmový promítání, klubové turnaje a …
(1)
605 257 361

NZDM Zvídálek

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro romské děti. Zajištění sociálně terapeutických, výchovných a vzdělávacích aktivizačních činností. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Pomáháme dětem při uplatňování práv, oprávněných zájmech a při obstarávání osobních …
606 771 040

Slezská diakonie - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabízíme různé volnočasové aktivity a poskytujeme sociální …
604 228 201

Eurotopia - NZDM Klub Modrá kočka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové centrum pro děti a mládež. K dispozici jsou stolní fotbal, šipky, časopisy, počítač s připojením k internetu. Pořádáme výlety, víkendy na horách, prázdninové pobyty, filmový promítání, klubové turnaje a …
774 063 618

Klub Magnet

 – Naplánovat trasu
Provoz krizového a volnočasového centra pro děti a mládež. Poskytování podpory v situacích, které jsou pro děti a mládež …
553 653 239

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
604 305 055