Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hanácký taneční soubor Hatě Tovačov

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního tanečního souboru. Zabýváme se udržováním lidových tradic oblasti Hané. Sdružujeme mladé lidi a učíme je lidové písně a tance. Pořádáme různé společenské …

Česká společnost robotické chirurgie

 – Naplánovat trasu
Cílem společnosti je dbát o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní …
588 443 461

Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

 – Naplánovat trasu
Vytváříme trvalý prostor pro komunikaci a spolupráci neziskovek mezi sebou i vůči jiným sektorům …
724 983 780

Balet Globa o. s.

Věnujeme se různým formám terapie, psychobaletem. Pořádání kulturních akcí a dalším …

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro rodinu a děti. Zajišťujeme podporu zdravého fungování rodin, pomoc rodinám neúplným, konzultace psychologa a jiných odborníků v obtížných životních situacích, vzdělávací programy, přednášky a kurzy pro rodiče, děti i mládež. Poskytujeme sociálně terapeutickou činnost …
776 810 970

Český elektro svaz

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení elektrotechniků a firem s vedlejší hospodářskou činností zaměřenou na provoz realitního systému …
581 032 091

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Brodek u Přerova

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu i lov ryb, ochranu životního prostředí a rozvíjí i popularizuje rybářský sport. Obhospodařuje mimopstruhové revíry Rokytnice, Majetín, Stará Morava a Olešnice zahrnující nádrž …
603 960 715

Policejní sportovní klub Přerov z.s.

 – Naplánovat trasu
Klub chce podporovat přátelské vztahy a vzájemnou pomoc mezi policejními úředníky v naší zemi a zahraničí. Dále napomáhat a podporovat výměnu zkušeností v policejní oblasti a přispět tak k ulehčení mezinárodní policejní …

Moravská unie žen, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je zvýšit počet žen ve vysoké politice tím, že se zaměříme na zvýšení "3S", což je sebeuvědomění žen, že do vysoké politiky patří, dále sebevědomí žen, že na to stačí, a vzájemná solidarita - podpora všech žen, které do politiky již vstoupily, vstupují nebo chtějí …
731 111 531

Gymnázium Čajkovského

 – Naplánovat trasu
Provozujeme …

PINOKIO, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporující aktivní rodiny s postiženými dětmi. Pomoc s dlouhodobým finančním zajištěním, zprostředkování asistence, kvalitní a intenzivní rehabilitace a potřebného odborného …
724 287 028

Gaudolino, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme dětem aktivní využití volného času. Tvoříme doprovodné programy různých jednorázových akcí pořádaných městem. Pořádáme tábory, školy v přírodě, víkendové pobyty a další aktivity v průběhu všech školních …
732 710 021

Běžím s Majklem, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podpora charity, konkrétně Mobilního hospice Ondrášek, jehož posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu jejich …
604 214 564

Okresní sdružení České unie sportu Šumperk

 – Naplánovat trasu
Provoz instituce, která organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a …
603 847 892