Firmy

Dětský svět Zábřeh

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nabízíme dostupný a bezpečný prostor ve výchovně-vzdělávacím a volnočasovém centru. K dispozici jsou sociální pracovnice. Zajišťujeme pořádání sportovních a rukodělných aktivit. Rozvíjíme schopnosti a znalosti v oblastech mezilidských …
583 415 060

Sdružení D

 – Naplánovat trasu
Nabídka přípravy a realizace projektu vzdělávání dětí, mládeže i dospělých zaměřené na rozvoj osobnosti, komunikaci a sociální …
733 104 076

Studio Experiment

Specializujeme se na vytvoření programů a projektů pro volný čas dětí, mládeže a dospělých olomouckého regionu. Nabízíme pravidelnou i nepravidelnou celoroční činnost v oblasti estetické, výtvarné a dramatické výchovy. Pořádáme karnevaly, Mikulášské besídky a tématické dílny pro rodiče a …

Občanské sdružení Klub-ka

 – Naplánovat trasu
Provozování školního klubu, organizování kulturních, společenských i jiných akcí nejen pro studenty …
608 101 796

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 008

Rodinné centrum Na Paloučku, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a …

Studio čtyřlístek - občanské sdružení

Pracujeme v oblasti mimoškolní zájmové činnosti a oblasti využití volného času dětí i dospělých. Nabízíme vzdělávací programy pro …

Junák - český skaut, středisko Psohlavci Hranice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 5 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. Vedeme chlapecký a dívčí …
733 386 704

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra, nabídka zájmových kroužků a činností pro rodiče s …
732 508 329

Junák - český skaut, středisko Prof. Skoumala Přerov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
736 141 180

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Junák - český skaut, středisko Quercus Dub nad Moravou, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
776 257 356

Základní článek Hnutí Brontosaurus Delfín

Sdružujeme zájemce o různé druhy sportů v přírodě. Pořádáme sportovní akce a tábory. Činností oddílu je vodáctví, ale také ostatní sporty jako lyžování, horolezectví, turistika, míčové hry, táboření v přírodě a …