Firmy

Neposeda

Provozujeme nízkoprahový klub pro rodiny s děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce. Zajišťujeme volnočasové aktivity, semináře i odborné poradenství pro jedince ohrožené negativními jevy ve …

Klub K09

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro děti a …
775 593 965

Neposeda

Provozujeme nízkoprahový klub pro rodiny s děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce. Zajišťujeme volnočasové aktivity, semináře i odborné poradenství pro jedince ohrožené negativními jevy ve …

Klub Džagoda

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Nabízíme pomoc či radu v řešení sociálních problémů, dále nabízíme prostor pro realizaci nápadů. Podporujeme mladé lidi při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastní silou a …
775 650 855

Neposeda

Provozujeme nízkoprahový klub pro rodiny s děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce. Zajišťujeme volnočasové aktivity, semináře i odborné poradenství pro jedince ohrožené negativními jevy ve …

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.

Provozujeme nízkoprahový klub pro mladé lidi, mohou zde trávit volný čas, realizovat zájmy, popovídat si s druhými či najít radu a pomoc u pracovníků. Dále provádíme terénní práce nebo-li Streetwork, který Vám poskytneme radu či pomoc v terénu. Nabídka volnočasových programů pro děti a …

R - Mosty, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Nabídka služeb sociálně-právní poradny. Možnost využívat počítače, internet, hrát stolní fotbal. Dále nabízíme chodit na exkurze a výlety, účastnit se kroužků a dalších …
702 019 556

Proxima Sociale, o. s. - Klub JednaTrojka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
277 007 284

Proxima Sociale, o. s. - Klub Radotín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
774 610 092

Husitské centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Nabízíme mnoho kroužků, mezi které patří například keramika nebo pěvecký …
722 228 328

Proxima Sociale, o. s. - Klub Krok

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
775 610 003

Proxima Sociale, o. s. - Jižní pól

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
775 060 042

Projekt Andromeda

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se přímo na sociálně znevýhodněné děti mezi 4. až 8. rokem, které své dětství tráví v Klokáncích, dětských domovech či azylových domech. Cílem druhé etapy našeho projektu je alespoň částečně dětem z výchovných ústavů vynahradit citovou deprivaci a zvýšit tak šanci na spokojený …
733 589 763

Lačhe Čhave

 – Naplánovat trasu
Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Zaměření na rozvoj dítěte hrou, malováním, zpěvem či tancem. Pořádáme výlety a …
723 293 601