Firmy

Společnost přátel Mongolska

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje vztahů s Mongolskem a příslušníky mongolských národů v jiných zemích formou publikací, přednášek, besed a …
605 300 773

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nalžovické Podhájí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zahrádkáře z chatové oblasti Nalžovické …
602 382 264

Společnost pracovního lékařství

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborníky v oboru a podporujeme rozvoj v oblasti pracovního lékařství. Provádíme studium v oblastech vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců či prevence, diagnostiky, léčby a posudkových aspektů nemocí způsobených zhoršenými pracovními …
606 334 732

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se studiem nových sekt a náboženských …
777 143 001

Česká gerontologická a geriatrická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti gerontologie a geriatrie. Vydáváme odborný časopis Česká geriatrická revue. Pořádáme vzdělávací akce či národní i mezinárodní …
286 883 676

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
233 358 189

Česká gastroenterologická společnost

 – Naplánovat trasu
Provozujeme gastroenterologickou společnost. Poskytujeme informace o diagnostice a možné léčbě nemocí trávicího traktu. Zaměřujeme se na problematiku celiakie, mezenterické ischémie, nespecifických střevních zánětů, refluxní choroby …
234 770 292

Společnost lékařské genetiky a genomiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti lékařské genetiky. Pořádáme vzdělávací kurzy a odborné konference. Zaměřujeme se také na celoživotní a specializační …
224 433 501

Společnost pro transfuzní lékařství

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme pracovníky zajímající se o problematiku odběrů a zpracování krve i jejich složek či o využití přípravků z krve pro léčebné účely. Zabýváme se zvyšováním úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a šířením zdravotnické osvěty mezi …
221 977 342

Česko-Makedonské obchodní a kulturní centrum o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora poznání česko-makedonských vztahů a dalších národů Balkánského poloostrova. Zajištění hospodářského, turistického, sportovního, kulturního a vzdělávacího působení a vzájemného porozumění. Pomoc firmám i fyzickým osobám při hospodářských, obchodních, kulturních a pracovních …
776 833 090

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., obvodní myslivecý spolek Praha 6

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje myslivosti a ochrany …
602 123 510

Sdružení VIA, z. ú.

Sdružení usiluje, aby technologie byly snadno a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazuje se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací. Informujeme, rozvíjíme a podporujeme organizace neziskového sektoru i veřejné správy v rámci …

Česká společnost pro trombózu a hemostázu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním odborníků a podporou rozvoje výzkumu v oblasti trombózy a hemostázy. Zajišťujeme organizování vědeckých i postgraduálních výukových sympozií či koordinaci vzdělávací i léčebné činnosti. Usilujeme o navázání mezinárodní …
224 966 413

Až na dno

 – Naplánovat trasu
Pořádáme soutěž určenou pro studenty oboru zdravotnický záchranář s cílem vyzkoušet si úkoly jako při opravdovém …
731 774 605