Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Zastávka

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové zařízení je sociální službou, jehož nízký práh může překročit kdokoliv bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky, životního stylu ve věku 11 - 21 …
734 435 314

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
(1)
577 218 708

KamPak

 – Naplánovat trasu
Fungujeme jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jsme držitelem pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve stanoveném …

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme terénní i ambulantní službu v pracovních dnech. Podporujeme v oblastech sociálních vztahů, bydlení, práce, učení, trávení volného času, péče o sebe a …
571 429 817

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež. Poskytování terénního programu Streetwork, který je nízkoprahovou službou sociální prevence. Zajištění pobytu v bezpečném prostoru pro realizaci vlastních nápadů a …
725 520 998

Centrum Archa

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení, které poskytuje mladým lidem bezpečné prostředí, podporu, prevenci a pomoc pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Nabízíme zázemí pro smysluplné využití volného času, poskytujeme informace, pomoc a podporu. Snažíme se nabízet a předávat pozitivní …
775 986 795

Rubikon

Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Poskytujeme informační servis, poradenství, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé lidi, prostor pro vlastní nápady a aktivity. Podnikáme výlety do …

Sociální služby Uherský Brod

Zabýváme se zajišťováním volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti a mládež. Zajišťujeme doučování školní i mimoškolní látky. Poskytujeme poradenství a informační servis v oblasti vztahů, rodiny, návykových látek, školy či volného …

T klub Doma

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi v terénu, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
577 018 876

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 008

KAPPA-HELP, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro mládež od 15 do 21 let. Poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podporující sociální začleňování …
773 821 005

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix

 – Naplánovat trasu
Zajištění ošetřovatelské a pečovatelské služby. Nabídka osobní asistence. Provoz denního centra pro postižené či nízkoprahového zařízení pro …
774 279 917

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
733 534 694

Bunkr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového centra pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc a podporu mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením. Vedeme mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, nabízíme podporu při řešení složitých životních …
734 178 556