Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domino cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
(1)
577 218 708

Mimoškolní příprava SIDERA

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pravidelnou a systematickou mimoškolní přípravu a realizaci vzdělávacích modulů. Pomáháme dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného …
571 429 817

Klub rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Trnava 242

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu mimoškolních aktivit na …
577 988 326

Junák - český skaut, středisko Osamělý Jestřáb Luhačovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
723 162 968

Pod křídly

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem po bezprostředním ukončení jejich pěstounské a ústavní péče. V rámci naší pomoci poskytujeme ubytování a zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv nebo obstarávání osobních …
571 632 126

Royal Rangers v ČR z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme výlety, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky pro děti. Zaměřujeme se na problematiku bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě a na život v přírodě. Snažíme se přiblížit základy společenského …
721 579 476

Občanské sdružení KETC

Zajišťujeme kulturní program, vzdělávací či poznávací akce a vytváříme volnočasové aktivity pro děti. Pořádáme karnevaly, koncerty, představení, tábory, plesy, hody a další společenské …

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Zlínský kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
602 587 087

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti. Dále nabízíme vzdělávání zaměřené především na rozvoj rodičovských a partnerských kompetencí, besedy a přednášky, odborné poradenství (pro ženy, psychologické, logopedické, právní, …
571 411 694

DOCK o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajištění volnočasových aktivit pro děti a …
773 154 790

Česká tábornická unie - T.K. Kletr Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Sdružování dětí a dospělých v tábornických klubech a trampských osadách. Vytváření podmínek pro rozvíjení zájmů jednotlivců - …
576 013 167


Svaz skautů a skautek České Republiky, 5. oddíl skautů Fryšták, z.s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Činnost je zaměřena na výchovu mládeže v duchu ideí Skautingu podle zakladatele skautského hnutí Roberta Bedna …
608 510 054

Junák - český skaut, středisko Františka Matulíka Pozlovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
605 547 206