Firmy

Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk

 – Naplánovat trasu
Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních …
776 888 735

Klub rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Trnava 242

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu mimoškolních aktivit na …
577 988 326

Regionální sdružení mládeže Megalea Kroměříž o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení jehož zaměřením jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních …
602 853 110

Junák - český skaut, středisko Polárka Kroměříž, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme program, který se snaží pomoct každému chlapci nebo dívce, aby se stali svobodným, rozvinutým a duchovně bohatým člověkem a aktivním členem své …
(1)
737 815 004

Klub úplně fantastické rekreace

Zabýváme se náplní volného času dětí, mládeže i dospělých. Pořádáme výlety do přírody, lyžařské zájezdy a vodácké …

Domino cz, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
(1)
577 218 708

Zastávka

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahové zařízení je sociální službou, jehož nízký práh může překročit kdokoliv bez rozdílu v barvě pleti, vyznání, myšlení, finančního stavu peněženky, životního stylu ve věku 11 - 21 …
734 435 314

Rodinné centrum Slůně Kelč o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme trávení volného času rodičů a dětí v kolektivu, učení se komunikaci, vzdělávacím a tvořivým …
777 289 118

Orel jednota Velké Karlovice

 – Naplánovat trasu
Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních …

Pod křídly

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem po bezprostředním ukončení jejich pěstounské a ústavní péče. V rámci naší pomoci poskytujeme ubytování a zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv nebo obstarávání osobních …
571 632 126

Rodinné a mateřské centrum Vsetín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti. Dále nabízíme vzdělávání zaměřené především na rozvoj rodičovských a partnerských kompetencí, besedy a přednášky, odborné poradenství (pro ženy, psychologické, logopedické, právní, …
571 411 694

Občanské sdružení KETC

Zajišťujeme kulturní program, vzdělávací či poznávací akce a vytváříme volnočasové aktivity pro děti. Pořádáme karnevaly, koncerty, představení, tábory, plesy, hody a další společenské …

Salesiánský klub mládeže Zlín

 – Naplánovat trasu
Křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
577 243 009

Svaz skautů a skautek České Republiky, 5. oddíl skautů Fryšták, z.s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Činnost je zaměřena na výchovu mládeže v duchu ideí Skautingu podle zakladatele skautského hnutí Roberta Bedna …
608 510 054