Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Khamoro-Romské integrační centrum

 – Naplánovat trasu
Podpora integrace sociálně slabých romských komunit. Provozování volnočasového klubu a občanské poradny. Vedení tanečního, divadelního, hudebního, výtvarného, sportovního kroužku. Zajištění …
725 706 520

PaCiHol, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na nabídku a podporu volnočasových, vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost. Pořádáme vzdělávací kurzy, semináře, školení a podobně. Organizujeme kulturní akce, soutěže, turnaje, závody, preventivní akce a …
603 903 135

Sdružení pro zdravý život

 – Naplánovat trasu
Pořádáme besedy a akce na podporu zdravého životního …
725 003 187

Sdružení občanů Exodus

Nabízíme pomoc zdravotně postiženým a provozujeme chráněnou dílnu. Zajišťujeme organizaci rekvalifikačních kurzů a sociálně-rehabilitačních pobytů. Pořádáme svatby, semináře, rodinné pobyty. Dále výrábíme na zakázku keramické a tkalcovské …

Slávka Hauznerová

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských služeb pro rozvoj …
602 264 842

Consulte

 – Naplánovat trasu
Podporujeme všestranný rozvoj vzdělanosti a informovanosti v regionálním i v celorepublikovém rozsahu. Zaměřuje se na rozvíjení vzájemné komunikace, kooperace a spolupráce všech subjektů v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ochrany lidských práv a svobod, zvířat a životního …
774 414 426

Dianetické centrum Plzeň, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz dianetického …
774 320 664

Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme informační a vzdělávací centrum. Podporujeme rozvoj občanské …
732 883 480

Klub VIP IPA

 – Naplánovat trasu
Sdružení podporuje a rozvíjí mezinárodní policejní spolupráci. Pořádáme akce, konference nebo odborné semináře, kulturní a společenské akce pro členy. Podporujeme policejní kynologii a …
724 052 385

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování volnočasových aktivit v obci a vylepšování prostředí pro rodiče a děti. Pořádáme drakiády, masopusty, otevírání studánek či vítání jara. Pro rodiče zajišťujeme sportovní aktivity či kurzy například počítačů, malování či …
775 230 823

AISIS, občanské sdružení

Organizujeme vzdělávací a obecně prospěšné programy, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti a podporují trvalý rozvoj …

Petr Mikulka

 – Naplánovat trasu
Poskytuji poradenství, terapie, semináře, léčení a koučink v oblasti rozvoje …


ALMA VIS o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanským sdružením působícím v oblasti vzdělávání. Aktivně se podílíme na přípravě i realizaci projektů zaměřených na oblast lidských zdrojů. Realizujeme vzdělávací kurzy zaměřené na marketing, prodejní dovednosti a na základy …
730 149 180