Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Edu Silesia, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se podporou rozvoje regionů postižených nezaměstnaností. Nabízíme poradenství při hledání práce a pořádáme kurzy či odborné …
773 129 993

Montessori centrum Hlučín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme tým nadšených rodičů a pedagogů, jimž je blízký partnerský způsob jednání s dětmi. Hledáme nejrůznější cesty, kterými chceme naše děti provézt jejich dětstvím, a zároveň jim pomoci se osamostatnit a stát se sebevědomými a zodpovědnými …

Help - in, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování obecně prospěšných služeb se sociálním zaměřením, které podporují běžný život občana ve společnosti a předcházení sociálnímu vyloučení. Zajištění pečovatelských služeb, sociální asistence, rodinné asistence či kompenzačních …
554 219 210

Sociální služby města Havířova - Centrum prevence

 – Naplánovat trasu
Vedení ke zdravému způsobu života a k přijímání vlastní zodpovědnosti. Orientace na práci s postoji i chováním dětí či mládeže, podporu zdravých vztahů v třídních kolektivech či prevenci šikany. Nabídka hledání pozitivních alternativ. Zajištění nácviku psychosociálních …
599 505 324

Křesťanská akademie mladých, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání vzdělávacích i společenských akcí za účelem rozvoje osobnosti mladých lidí. Snažíme se pomáhat různým církvím oslovit dnešní generaci. Důraz klademe na jednotu, ne rozdělení, a jsme zaměřeni na Bibli a historické křesťanství vyjádřené mnoha různými …
731 137 839

Dianetické centrum Ostrava, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme přednášky, semináře, kurzy, terapie pro zlepšení …
737 443 113

Občanské sdružení Ostravské Slunéčko

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení se zabývá problematikou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání a rasovou …
558 623 093


VIA ALTERA poradna pro systemickou praxi, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy a mezilidských …
775 353 206

YMCA Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
775 217 207

Oneness Centrum

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sebepoznání, otevření vědomí a rozvoj tvůrčí síly dospělých i …
573 392 064

Skřítek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu …
736 103 994

Čakra

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro jednoduchý život a hluboké myšlení. Nabízíme nedělní hostiny …
(1)
604 246 115

Občanské sdružení montessori Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výuky metodou montessori. Poskytujeme osvětu v oblasti pedagogiky. Nabízíme poradenství a vzdělávací semináře o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji. Pořádáme mimoškolní …
572 432 900