Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okresní sdružení lékařů - Česká lékařská komora

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
596 139 057

Turistcentrum Dvorce

Zajišťování kulturních služeb a organizování společenského života či pronájem sálu s kapacitou 150 osob nebo salonku s kapacitou 25 osob. Velký sál je vhodný pro pořádání plesů či jiných společenských akcí. Salonek je určený pro srazy, školení a menší …

Sdružení obcí Vrbenska

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj regionu. Sdružujeme obce a poskytujeme inforamce o kulturních, sportovních a turistických …
554 795 100

Dům PZKO

 – Naplánovat trasu
Provozujeme společenskou národnostně menšinovou organizaci. Zabýváme se kulturní …

Máš čas?, o.s.

Pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Podporování aktivit zabývajících se sociální prevencí, sociální péčí i pomocí v hmotné …

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

Poskytujeme služby maďarské menšině se zaměřením na překladatelskou činnost a poskytování informací o Maďarsku a jeho kultuře. Snažíme se o uchování národní a kulturní identity Maďarů žijících v České republice, rozvoj jejich duchovních hodnot a vzdělanosti i podporu česko-maďarské …

Občanské sdružení Madleine

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na podporu kultury, vzdělání a sportu. Organizujeme kulturní eventy pro obce a města, adventní akce, společenské a sportovní aktivity pro dětské domovy. Spolupracujeme také s jinými neziskovými …
599 526 908

Místní skupina Polského kulturně - osvětového svazu v Karviné - Fryštátě

 – Naplánovat trasu
Polský kulturně-osvětový svaz v České …
733 488 599

Bílé divadlo z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volné umělecké sdružení, které se zabývá jevištními i paradivadelními …
605 135 963

Dobrá rodina - MgA. Andrej Vyoral, ArtD.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
733 138 874

Královský stolec

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá historií a obnovou tradic na Osoblažsku. Členové občanského sdružení a jeho sympatizanti se zapojují do různých činností dle svých schopností a možností. Sbírají archivní dokumenty, opravují drobné sakrální a světské …
724 255 841

Dětský folklorní soubor Burianky

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklórního …
603 394 022

Folklorní soubor Grunik Ostravice

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního …
558 682 139

Spolek VONIČKA Havířov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Soubor lidových písní a tanců směřuje k šíření folklóru a k zachování jeho tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska. Pořádání programů jako jsou výchovné koncerty pro žáky základních a středních školách, předtančení na plesech a dalších společenských …
596 811 533