Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Soubor má svou cimbálovou muziku, která funguje již od založení souboru. Zpracovává region lašsko-valašského pomezí. Dále nabídka nefolklórních tanců, mezi které patří Kankán, Mrazík a mnoho …
739 091 226


Seniorský folklorní soubor Ischias

 – Naplánovat trasu
Provozujeme seniorský folklorní soubor vystupující v rekonstruovaných pracovních a slavnostních opavských krojích za doprovodu cimbálové muziky. Vystupujeme na přehlídkách či folklorních festivalech v České republice i …
553 712 100

DOMINO cz, o. p. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme komunitní centrum pro rodinu. Rozvíjíme prosociální chování, grafomotorické funkce, komunikační schopnosti či získání správných hygienických návyků pomocí společenských i cvičných her a …
733 534 694

Valašské folklorní sdružení

 – Naplánovat trasu
Nabídka pořadatelských služeb. Zajišťování vystoupení folklórních …
732 513 144

Western club Black & Brown z.s.

 – Naplánovat trasu
Předvedení country tanců a westernové show s lasy, biči i kolty. Zajištění programu country bálů, firemních akcí, obecních slavností, dětských …
604 355 784

Klub přátel výtvarného umění

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu růstu obyvatel a mládeže na poli zájmu o výtvarné dění, jakými jsou zejména výstavy, přednášky, publikace a další. Poskytujeme poradenství v oblasti výtvarného umění. Pořádáme zájezdy do tuzemských i zahraničních …
606 609 886

Young Life Česká republika o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizujeme jazykové kempy, outdoorové a sportovní akce, klubové a kreativní činnosti. Vedeme mladé lidi k oživení křesťanských hodnot a tím přispíváme k budování jejich sebeuvědomění, posílení jejich odolnosti vůči negativním vlivům a rozvoji jejich …
737 414 874

Dětský folklórní soubor Čučoriedky

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklórního souboru se snahou o udržení tradic a …
777 337 382

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
596 110 282

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o zachování etnické identity polské části obyvatelstva Těšínského Slezska a Poláků žijících v České …
558 711 582

Podolanka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby hudebního souboru. Zaměřujeme se na hraní jihomoravských lidových písní. Pořádáme vystoupení v zahraničí a vydáváme hudební …
608 208 771

Za rozvoj Konské

 – Naplánovat trasu
Rozvoj kultury, sportu v obci a historického povědomí obyvatel. Pořádání a organizování kulturních a společenských akcí. Hlavním cílem těchto setkání je navazování lepších sousedských vztahů a porozumění mezi obyvateli této městské …
608 904 476

Český svaz karetní hry Srdce

 – Naplánovat trasu
Zastřešujeme, podporujeme a rozvíjíme organizované soutěžení v karetní hře Srdce. Zaměřujeme se na rozšíření této hry jako plnohodnotného a samostatného sportovního odvětví v kategorii duševních sportů. Organizujeme a řídíme sportovní soutěže na celém území České …