Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

YMCA Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
775 217 207

Čakra

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro jednoduchý život a hluboké myšlení. Nabízíme nedělní hostiny …
(1)
604 246 115

Help - in, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování obecně prospěšných služeb se sociálním zaměřením, které podporují běžný život občana ve společnosti a předcházení sociálnímu vyloučení. Zajištění pečovatelských služeb, sociální asistence, rodinné asistence či kompenzačních …
554 219 210

Mgr. Olga Hložková

 – Naplánovat trasu
Nabízím poradenství v oblasti rozvoje osobnosti. Zajišťuji nápravy poruch učení, dysgrafie, dyslexie a nápravu lehkých mozkových …
736 601 338

ELIM Letovice, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci stojící na křesťanských principech a hodnotách zaměřující se zejména na práci s dětmi a mladými …
739 324 416

Rodinná pohoda, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí a zabránit tak umístění uživatelů do ústavní péče. Nabízíme služby spojené s uspokojováním pracovních, společenských a jiných potřeb handicapovaných lidí, napomáhat začlenění do života a získat sociální …
605 473 698

J&H Úklid

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které usiluje o normální, důstojný a plnoprávný život občanů se zdravotním postižením. Spolupracujeme s ostatními organizacemi a občanskými sdruženími, které sdružují osoby se zdravotním postižením, s Úřady práce a státními …
775 686 132

Rodinná pohoda, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí a zabránit tak umístění uživatelů do ústavní péče. Nabízíme služby spojené s uspokojováním pracovních, společenských a jiných potřeb handicapovaných lidí, napomáhat začlenění do života a získat sociální …
605 473 698

Skřítek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu …
736 103 994

Občanské sdružení Změna

 – Naplánovat trasu
Zajišťování prevence kriminality dospělých i …
603 950 472

Oneness Centrum

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sebepoznání, otevření vědomí a rozvoj tvůrčí síly dospělých i …
573 392 064

Vozíčkáři ze zámku o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce, zájezdy, ozdravné i rekondiční pobyty. Podporujeme možnosti rozvoje osobnosti členů …

Mensa České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování nadprůměrně inteligentních občanů bez rozdílu rasy a vyznání. Funkcí Mensy je především vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných …
(1)
603 726 030

Montessori centrum Hlučín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme tým nadšených rodičů a pedagogů, jimž je blízký partnerský způsob jednání s dětmi. Hledáme nejrůznější cesty, kterými chceme naše děti provézt jejich dětstvím, a zároveň jim pomoci se osamostatnit a stát se sebevědomými a zodpovědnými …