Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
588 517 288

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

Poskytujeme služby maďarské menšině se zaměřením na překladatelskou činnost a poskytování informací o Maďarsku a jeho kultuře. Snažíme se o uchování národní a kulturní identity Maďarů žijících v České republice, rozvoj jejich duchovních hodnot a vzdělanosti i podporu česko-maďarské …

Porta Viva

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které podporuje základní školu pro žáky se specifickými poruchami učení. Cílem sdružení je spolupracovat se školskými a zájmovými organizacemi a svazy handicapovaných dětí, podporovat u dětí zájmovou činnost a napomáhat správnému využívání volného …
583 214 153

Svazek obcí údolí Desné

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj regionu. Zaměřujeme se na zkvalitnění sociálních podmínek v regionu, plnění úkolů v oblasti školství, rozvoj cestovního ruchu a získávání prostředků pro realizaci veřejných potřeb mikroregionu. Zajišťujeme zabezpečení dopravní …
602 771 192

Nadace Okřídlené kolo

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je získávání finančních i nefinančních prostředků pro opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, dražních staveb, zařízení a vybavení, zejména ve vlastnictví Českých drah, a. s. a Národního technického muzea, ale i jiných dražních i nedrážních …
581 203 747

Mikroregion Zlatohorsko

 – Naplánovat trasu
Sdružení měst a obcí se orientuje na podporu rozvoje regionu. V současnosti k němu patří obce Zlaté Hory, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Hradec - Nová Ves a Velké …
584 425 126

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajištění rozvoje a koordinace cestovního ruchu na Střední Moravě. Poskytování informací o společenských akcích, poznávacích programech či …
585 204 627

MgA. Ivana Dočkalová

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb hiporehabilitačního centra. Práce s postiženými i zdravými dětmi, výuka jízdy na …
737 826 412

Haná Velká Bystřice z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace, která se věnuje folklórním souborům a lidovým …
(1)
606 610 960

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

 – Naplánovat trasu
Dbáme na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy. Jsme hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, členem několika mezinárodních …
585 242 865

Studentský klub Párátko

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vytváření podmínek pro setkávání mládeže v prostorách klubu a realizaci volnočasových …
585 392 031

Kiwanis club Prostějov, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme servisní klubová organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i …
582 336 430

Lepší Kostelec o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí v oblasti kultury, školství, turistiky a volnočasových aktivit pro děti a …
777 301 920

Společnost československého opevnění Jeseník

 – Naplánovat trasu
Provozování expozic a muzeí československého opevnění z let 1935 - …
605 716 567