Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování volnočasových aktivit v obci a vylepšování prostředí pro rodiče a děti. Pořádáme drakiády, masopusty, otevírání studánek či vítání jara. Pro rodiče zajišťujeme sportovní aktivity či kurzy například počítačů, malování či …
775 230 823

Survival - umění přežít, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro zvládání životních …
222 521 686

Petr Mikulka

 – Naplánovat trasu
Poskytuji poradenství, terapie, semináře, léčení a koučink v oblasti rozvoje …

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
722 969 624

AISIS, občanské sdružení

Organizujeme vzdělávací a obecně prospěšné programy, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti a podporují trvalý rozvoj …

Dovedeme z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mezigenerační komunikace pro všechny od 4 do 99 let. Naše tematické kurzy vám pomáhají získat nové …
720 213 120

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
722 969 624

Maranatha z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů souvisejících s celkovým rozvojem lidské osobnosti, prodej zdravé výživy a ekologických …
224 210 571

Mezinárodní asociace Nejvyšší Mistryně Ching Hai

 – Naplánovat trasu
Výuka meditační metody Quan …
608 265 305

Starý Mystický Řád Růže a Kříže A.M.O.R.C.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vychováváním členů k toleranci a duchovní …
281 970 090

Vzdelavacifilmy.cz

Nabízíme vzdělávací tituly zaměřené na osobní rozvoj, motivaci, organizaci času, finanční růst a budování stabilní firmy v českém prostředí. Tituly jsou k dispozici ke stažení ve formátu MP3. Novým trendem je vzdělávání v autě formou poslechu …

Česká neuropsychofarmakologická společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzdělávací, poradenskou a psychoterapeutickou činností v oblasti transakční …

Cordatum Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro všestrannou podporu rozvoje osobnosti a sebepoznání prostřednictvím poradenství a vzdělávání. Dále se zabýváme pořádáním vzdělávacích akcí zaměřených na sebepoznání a celkový rozvoj …
606 448 278

Nadace Open Society Fund Praha

 – Naplánovat trasu
Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru, posilování občanské společnosti a různých projektů - Dejme (že)nám šanci, Inkluzívní vzdělávání i fondů - Nadační fond Hyundai a Fond Otakara …
222 540 979