Firmy

Stará Boleslav o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Naším cílem je zlepšit životní prostředí ve Staré Boleslavi, která je součástí dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará …
606 941 551

SH ČMS - okresní sdružení hasičů Mělník

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a mimořádných událostech. Dále pořádáme kulturní i společenské …
315 624 509

Zdraví-život

 – Naplánovat trasu
Podpora prevence ochrany zdraví dětí a mládeže a dárcovství krve. Sdružení se zabývá prevencí sociálně nežádoucích jevů, jako jsou kriminalita, zneužívání návykových látek, sexuální zneužívání, týrání dětí, šikana či …
608 239 958

Rodinné centrum Nižbor, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování volnočasových aktivit v obci a vylepšování prostředí pro rodiče a děti. Pořádáme drakiády, masopusty, otevírání studánek či vítání jara. Pro rodiče zajišťujeme sportovní aktivity či kurzy například počítačů, malování či …
775 230 823

Kalňáci, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje venkova, ochranou životního prostředí a pořádáním osvětových a zábavných akcí. Organizujeme společenské akce, výlety, pracovní brigády, taneční zábavy a další. Staráme se o přírodu v okolí, snažíme se poznávat krajinu a sdružovat lidi, kteří mají podobný …
602 288 414

Ratenická včela

 – Naplánovat trasu
Sdružení lidí usilujících o povznesení ducha, obohacení krajiny a šíření včelích produktů. Pořádáme projekty pro výsadba ovocných a listnatých stromů. Nabízíme návštěvy v úlech spojené s prodejem produktů. Provozujeme virtuální …
602 743 171

MKC Votice

 – Naplánovat trasu
Vytváření prostoru pro komunikaci, poznání a výzkum evropských i neevropských kultur a identit. Vydáváme Votické noviny. Pořádáme veškeré městské akce. K dispozici je databáze podnikatelů a firem, propagační materiály. Nabízíme poradenskou …
317 812 817

Partnerství měst - občanské sdružení Kosmonosy

 – Naplánovat trasu
Sdružení zajišťuje rozvíjení společenských kontaktů mezi občany měst a …

Prostor plus, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování terénních programů pro práci s uživateli drog, jejich sociálním okolím i veřejností. Aktivní vyhledávání uživatelů omamných a psychotropních látek, pomoc při zmírňování zdravotního a sociálního …
321 715 004

Vodohospodářské sdružení Kolín

 – Naplánovat trasu
Zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku, obnovy a rozvoje vodní …
777 800 169

Svátek sousedů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování setkávání …

Mladí pro Příbram

 – Naplánovat trasu
Organizujeme kulturní a sportovní …
731 241 011

Křesťanský Klub Kolín

 – Naplánovat trasu
Pořádání pravidelných vernisáží. Prodej …
608 054 315

Otevřené oči - Panenské Břežany

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ochranu přírody, krajiny, majetku a kulturních památek, organizování výstav, poutí, společenských, reklamních a kulturních akcí či redakční …
723 103 911