Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mikroregion Šumava - západ

 – Naplánovat trasu
Sdružení se prosazuje o rozvoj regionu. Realizujeme marketingové strategie a …
602 680 178

Mikroregion Zbirožsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj cestovního ruchu a vzájemnou spolupráci a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi …
371 784 621

Svazek obcí Pošumaví

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí s cílem společného přispívání k rozvoji …
376 587 223

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je hájit práva a zájmy členských …
377 201 410

Mikroregion Konstantinolázeňsko

 – Naplánovat trasu
Rozvoj cestovního ruchu a vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi …
374 692 021

Nečtinské "A je to"

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem pečování o kulturní památky, místní zvláštnosti a přírodní zajímavosti. Snažíme se o propagaci obce všemi dostupnými prostředky. Pořádáme kulturní, společenské a jiné …

Mikroregion Kralovicko

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje regionu včetně ochrany památek a životního prostředí na jeho …
373 395 114

Mikroregion Radbůza

 – Naplánovat trasu
Podpora mikroregionu v oblasti služeb, ubytování, sportu a …
377 970 420

Mikroregion Hracholusky

 – Naplánovat trasu
Sdružení obcí usiluje o rozvoj a ochranu …

Sdružení občanů Skočic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zlepšením životních podmínek v obci …
723 885 743

Sdružení obcí Střední Pošumaví

 – Naplánovat trasu
Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových …
376 593 218

Lučina - sdružení obcí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
374 783 392

Mikroregion Přešticko

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující obce za účelem společné ochrany životního prostředí, koordinace investic, podpory rozvoje cestovního ruchu i propagace …
602 524 265

Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
379 493 244