Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZIP, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum, dokumentace a ochrana archeologických, stavebních a jiných historických památek. Realizace výzkumů pro záchranu a dokumentaci památek ohrožených stavební aktivitou. Poskytujeme poradenství a přednášky, pořádáme výstavy a …
377 422 338

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na zvelebování historických a kulturních památek ve Starém Plzenci. Zajišťujeme správu hradů Radyně či Plzeň. Pořádáme kulturní a společenské …
731 958 349

Sdružení obcí Střední Pošumaví

 – Naplánovat trasu
Zajištění trvalého rozvoje území, řešení problémů a získání potřebných rozvojových …
376 593 218

Živá Ves

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme nabídku služeb filmového klubu. Provozujeme informační centrum. Pořádáme semináře a …
608 973 390

Klub svobodných demokratů Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení občanů se zájmem o rozvoj občanské společnosti a kultury. Organizujeme besedy pro …
371 722 795

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti podpory regionálního rozvoje v kraji, posuzování projektů a záměrů, podpory podnikání. Provádíme tvorbu analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního …
377 201 410

Občanské sdružení Víchov

 – Naplánovat trasu
Podpora a vytváření občanských iniciativ a společenských a kulturních …
777 895 814

Občanské sdružení Poutníci od sv. Jana

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřující se na obnovu a údržbu kostelů a poutních míst. Pořádáme kulturní a společenské akce a …

Bolevák o.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporuje výstavbu a budování nových asfaltových cest pro inline bruslení, úpravu lesního porostu a ochranu živočišných …
377 264 489

Sdružení občanů Skočic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zlepšením životních podmínek v obci …
723 885 743

Místní akční skupina Český les, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí v …
374 783 392

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

 – Naplánovat trasu
Spolupráce s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska Horního Rakouska. Zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce. Zajištění reprezentace regionu. Účast na tvorbě strategií rozvoje a programů …
376 399 472

Mikroregion Dobrohost

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí severní části okresu …
379 497 878

Lučina - sdružení obcí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
374 783 392