Firmy

Mikroregion Radbůza

 – Naplánovat trasu
Podpora mikroregionu v oblasti služeb, ubytování, sportu a …
377 970 420

Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na zvelebování historických a kulturních památek ve Starém Plzenci. Zajišťujeme správu hradů Radyně či Plzeň. Pořádáme kulturní a společenské …
731 958 349

Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
379 493 244

Mikroregion Kralovicko

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje regionu včetně ochrany památek a životního prostředí na jeho …
373 395 114

Stříbrští občané městu

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je snaha o rozvoj kulturnosti našeho města. Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, snaha o obnovu historických či kulturních památek a zvyklostí, propagace …
603 492 965

Mikroregion Konstantinolázeňsko

 – Naplánovat trasu
Rozvoj cestovního ruchu a vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při zajišťování společných zájmů mezi obcemi …
374 692 021

Sdružení za obnovu vesnice

 – Naplánovat trasu
Obnova kulturního a společenského života, obnova českých národních tradic a zvyklostí na vesnici. Obnova a zachování historických a kulturních památek a pamětihodností vesnice. Pořádáme zahradní slavnosti, Den země, Stavění Máje a pálení čarodějnic, Pouť a další …
374 693 137

Klášterní zahrada, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a realizace činností při rekonstrukci a následné údržbě klášterní zahrady a kláštera v Chotěšově. Pořádání aktivit určených …
602 535 802

ŠKODA BUS KLUB PLZEŇ

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá historií hromadné dopravy, především autobusové a trolejbusové. Možnost zajištění svatebních …
604 583 524

Sdružení občanů Skočic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zlepšením životních podmínek v obci …
723 885 743

Spolek Michalovy Hory

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturní a společenský život v obci. Dosavadním cílem je především zlepšit veřejné prostranství Michalových Hor vlastní prací členů a za přispění obce Chodová …
732 789 683

MAS Radbuza, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem …
605 235 766

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy

 – Naplánovat trasu
Spolupráce s městy, obcemi a vyššími správními celky pohraničních regionů východního Bavorska Horního Rakouska. Zkvalitnění a koordinace přeshraniční spolupráce. Zajištění reprezentace regionu. Účast na tvorbě strategií rozvoje a programů …
376 399 472

Mikroregion Radyně

 – Naplánovat trasu
Společné řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu …
377 966 028