Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme absolventy …
603 285 919

IUS INFINITUM, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek při Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Snažíme se propojit svět studentů se světem absolventů, zaměstnanců fakulty a také se světem advokátů, soudců, exekutorů. Pořádáme vzdělávací konference, přednášky, vědecké konference, …

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni

 – Naplánovat trasu
Reprezentování zájmů vysokoškolských studentů. Pořádání kulturních a sportovních …
377 631 592

Erasmus Student Network Ústí nad Labem, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Sdružujeme studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podporujeme a propagujeme výměnné studijní …

Lutomeric

 – Naplánovat trasu
Podpora občanského sektoru na Litoměřicku a přispívání k rozvoji aktivního občanství v Litoměřicích a přilehlém regionu. Naším cílem je rozšíření nabídky volnočasových aktivit, posílení vlivu občanů na chod města Litoměřice, pořádání, organizování a zajišťování akcí pro …

Motolák

 – Naplánovat trasu
Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků, a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat, chceme …
607 679 768

Česká studentská unie

 – Naplánovat trasu
Pořádání aktivit s dopadem na …
723 995 142

UK media

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení studentů Univerzity Karlovy. Vydávání fakultních studentských časopisů. Provoz internetového magazínu FFakt na Filozofické fakultě. Možnost …
777 654 494

International Student Club CTU in Prague

 – Naplánovat trasu
Vytváření mezinárodní komunity na ČVUT. Integrace zahraničních studentů do života v České republice a dění ve škole. Pořádáme kulturní a společenské akce, výlety a …
233 051 904

Spolek absolventů a přátel Fakulty stavební ČVUT v Praze

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení absolventů a přátel …
224 354 874

Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s.

 – Naplánovat trasu
Audiovizuální tvorba. Záznamy a přímé přenosy přednášek, konferencí i volnočasových aktivit. Tvorba propagačních videí. Zájmový spolek (nejen) studentů ČVUT. Vzdělávání v oblasti …
605 831 713

Občanské sdružení P.U.S.S.A. (Podpora uměleckých startů a studijních aktivit)

 – Naplánovat trasu
Sdružení se soustřeďuje na vytváření podmínek pro vzdělávání talentovaných českých mladých lidí na světových uměleckých školách a také na podporu jejich startu při uplatňování mezi špičkovými umělci …
251 553 885

Spolek posluchačů architektury

 – Naplánovat trasu
Sdružování studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolek je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší …
224 356 393

Studentská unie ČVUT

 – Naplánovat trasu
Podpora studentského mimoškolního života. Pořádání kulturních, společenských a sportovních …
257 224 240