Firmy

Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výtvarné umělce a pořádáme výstavy i jiné …

Folklorní soubor Včelaran, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se udržováním lidových zvyků a tradic a zpracováním folklórního materiálu. Soubor tvoří členové taneční složky a cimbálová muzika. Zúčastňujeme se folklórních festivalů a pořádáme …
723 924 627

Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výstavní činnosti a prezentace děl členů …
604 488 529

Dětská opera Zlín

Provoz souboru dětských a mladých zpěváku. Provádíme sólový i sborový zpěv či dětskou …

Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka

 – Naplánovat trasu
Provoz divadelního …
739 022 441

Přílepský kulturní spolek

 – Naplánovat trasu
Pořádáme festivaly country, folkové a trampské …
731 052 521

Moravské děti

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětský pěvecký sbor pro děti od 10 do 18 let. Sbor spolupracuje s Filharmonií Bohuslava …
777 850 688

PSMU - Pěvecké sdružení moravských učitelů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme umělecké pěvecké sdružení. Vedeme mužský pěvecký sbor, který má nastudováno přes 700 skladeb českých i zahraničních autorů. Program sboru je sestaven ze tří částí - skladby českých autorů, klasická polyfonie i zahraniční skladatelé a úpravy lidových …
777 170 830

Dreams Country Zlín

 – Naplánovat trasu
Provoz tanečního klubu zaměřeného na irské, mexické, skotské, staropražské, židovské i klasické country tance, dámský a pánský kankán. Pořádání country …
607 690 850

Občanské sdružení Kohútek

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Soubor zpracovává převážně písně a tance z Bánova a okolí. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních vystoupení a …
777 945 762

Občanské sdružení Divadlo 6. května Holešov

 – Naplánovat trasu
Provoz amatérského divadelního souboru. Pořádáme kulturní …
605 176 802

Valašský soubor písní a tanců Rusava

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního …
775 606 368

Cimbálová muzika novoveská Banda

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hudební folklórní soubor. Nabízíme vystoupení na společenských …

Rozumění

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme osmnáct výtvarníků z oblasti keramiky, grafiky, kaligrafiky, řezbářství, sochařství, malířství i kovářství. Organizujeme výstavy a …
731 172 514