Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení Tulipan

 – Naplánovat trasu
Podpora osob se zdravotním postižením. Nabídka vzdělávací a poradenské činnosti včetně možnosti náhradního plnění. Zaměřujeme se na rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi s …
485 354 217

Milena Buriánková

 – Naplánovat trasu
Pořádání preventivních a ozdravných programů a nabídka pomoci při hledání duchovní …
722 902 437

Roska Česká Lípa, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
728 398 131

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 412 704

Klub Stomiku

 – Naplánovat trasu
Klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Cílem projektu je zlepšit postavení stomiků v České republice. Výměna zkušenosti s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky a porovnání, jak dobrá péče může pomoci k zaměstnávání osob se zdravotním …
602 459 138

Společnost psychosomatické medicíny

 – Naplánovat trasu
Provoz společnosti psychosomatické …
485 151 398

Svaz nedoslýchavých a neslyšících ČR, organizace Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitaci. Možnost půjčení kompenzačních pomůcek a …
483 366 218

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
720 991 977

FOKUS Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Nabídka podpory samostatného bydlení, sociálně aktivizačních …
(1)
485 163 440

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - JAKOP

 – Naplánovat trasu
Nabídka rekondičních i rehabilitačních pobytů, rekreace a kulturních či sportovních aktivit pro onkologicky nemocné a seniory. Provádíme přednášky i společenské akce a poskytujeme …
483 320 533

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Zajišťujeme odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér prostřednictvím sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Pořádáme zájezdy, exkurze, přednášky a další …
487 453 481

FOKUS Turnov, z.s.

 – Naplánovat trasu
Posláním sdružení je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb se zaměřujeme na obnovu a získání samostatnosti a odpovědnosti k práci s následným uplatněním na trhu práce a schopnosti …
481 321 424

EDUvet.cz z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení věnované vzdělávání praktiků v hipiatrické praxi. Organizujeme semináře a workshopy zaměřené zejména na jejich použitelnost v praxi. Našim cílem je vzdělávání, výměna informací, spolupráce mezi kolegy, společné řešení složitějších případů a vzájemné …
773 912 444

EURO-BRIDGE LIBEREC, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost podporuje osoby a organizace poskytující zdravotní a charitativní pomoc a péči. Nabízí zdravotnické potřeby a …
485 100 969