Firmy

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zdravotně postižených, zejména neslyšících, onkologicky nemocných, diabetiků a rodičů postižených dětí a …
720 382 233

Svaz nedoslýchavých a neslyšících ČR, organizace Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitaci. Možnost půjčení kompenzačních pomůcek a …
483 366 218

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
778 412 704

FOKUS Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace. Nabídka podpory samostatného bydlení, sociálně aktivizačních …
(1)
485 163 440

Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby spojené s profesní …
481 671 699

Roska Liberec

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Disponujeme společenským klubem a cvičební místností. Pořádáme semináře s odbornými …
606 888 780

EURO-BRIDGE LIBEREC, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Společnost podporuje osoby a organizace poskytující zdravotní a charitativní pomoc a péči. Nabízí zdravotnické potřeby a …
485 100 969

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - JAKOP

 – Naplánovat trasu
Nabídka rekondičních i rehabilitačních pobytů, rekreace a kulturních či sportovních aktivit pro onkologicky nemocné a seniory. Provádíme přednášky i společenské akce a poskytujeme …
483 320 533

Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím zařízení Alvalída

 – Naplánovat trasu
Poskytování alternativní péče pro děti, mládež a dospělé s …
910 080 446

Milena Buriánková

 – Naplánovat trasu
Pořádání preventivních a ozdravných programů a nabídka pomoci při hledání duchovní …
722 902 437

Klub Stomiku

 – Naplánovat trasu
Klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Cílem projektu je zlepšit postavení stomiků v České republice. Výměna zkušenosti s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky a porovnání, jak dobrá péče může pomoci k zaměstnávání osob se zdravotním …
602 459 138

Společnost psychosomatické medicíny

 – Naplánovat trasu
Provoz společnosti psychosomatické …
485 151 398

Lékaři za bezpečný život na Zemi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci lékařů a zdravotníků usilujících o prevenci poškozování zdraví v důsledku válečných …
483 345 111

FUNFÁN, o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme tým mladých lidí, jež spojuje stejný cíl: zvýšení možností aktivního trávení volného času lidí s jakýmkoliv typem …
732 469 553