Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky. Přispíváme na vstupné při návštěvě divadelních představení. Spolupracujeme s Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje v Mladé Boleslavi při zajišťování počítačové gramotnosti …
739 431 111

SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení na podporu prevence drogových závislostí. Naším posláním je poskytovat odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů. Zajišťujeme i preventivní programy a vzdělávací aktivity jako jsou semináře nebo …
606 365 338


Klub Demka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které poskytuje pomoc dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou. Nabízíme poradenství a sociálně aktivizační služby pro seniory. Pořádáme pravidelná setkávání členů a přátel …
326 531 943

Portus Praha z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny. Pomáháme při zvládání každodenních situací, včetně pomoci při osobní …
257 750 010

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Nabízíme odbornou péči lidem, kteří se náhle ocitli v náročné životní situaci, která momentálně přesahuje jejich adaptační kapacity. Poskytujeme krizovou intervenci, sociální rehabilitace a aktivizační služby pro osoby se zdravotním …

Tichý svět, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu práce pro neslyšící. Poskytujeme služby v oblasti sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství a tlumočnických služeb. Dále realizujeme vzdělávací programy, mediace, podporujeme vznik pracovišť pro …
607 048 083

Lomikámen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby lidem s psychickými …
311 612 428

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Oblastní organizace Praha - východ

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Poskytujeme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka, informace o kompenzačních pomůckách, sociálněprávní poradenství či pomoc při jednání na …
326 992 048

SEMIRAMIS z. ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a centrum rodinného poradenství. Nízkoprahový dům je určen osobám, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Jeho zásadní význam je v poradenské a preventivní činnosti. Stejné je to i u rodinného …
723 179 409

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajská organizace Středočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
311 612 509

AVALONE

 – Naplánovat trasu
Nabízíme terapii pro dětské domovy, domovy pro seniory, nemocnice i hospice. Provádíme psychoterapie včetně muzikoterapie, taneční a pohybové terapie a zootoerapie. Poskytujeme poradenství i pomoc při realizaci propagace sociálních …
605 331 897

Klub stomiků Ilco Kladno

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
604 617 426

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti radiobiologie a krizového managementu. Pořádáme odborné workshopy a konference či zahraniční akce. Zaměřujeme se na výzkumnou a edukační …
224 359 902