Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení J.A.S

 – Naplánovat trasu
Organizace a podpora osob se zdravotním …
605 884 442

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Oblastní organizace Praha - východ

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Poskytujeme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka, informace o kompenzačních pomůckách, sociálněprávní poradenství či pomoc při jednání na …
326 992 048

Lomikámen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby lidem s psychickými …
311 612 428

Zdraví-život

 – Naplánovat trasu
Podpora prevence ochrany zdraví dětí a mládeže a dárcovství krve. Sdružení se zabývá prevencí sociálně nežádoucích jevů, jako jsou kriminalita, zneužívání návykových látek, sexuální zneužívání, týrání dětí, šikana či …
608 239 958

Academy of Health Care Management, s.r.o.

Provozujeme zdravotní akademii. Organizujeme cílené semináře na míru zákazníků, inovační kurzy, v případě potřeby sestavujeme projektové týmy schopné reagovat na potřeby našich zákazníků při tvorbě strategií, zvyšování efektivity, plánování restrukturalizace nebo při řešení jiných dílčích …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR krajská organizace Středočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Nabízíme tlumočnické služby pro sluchově postižené, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem …
311 612 509

Občanské sdružení Kaleidoskop

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci pro podporu lidí s poruchou osobnosti a jejich rodin i blízkých. Poskytujeme sociální a terapeutické …
774 437 977

OS Helpík

 – Naplánovat trasu
Pořádáme zdravotně-výchovnou soutěž určenou žákům pátých tříd základních škol. V soutěži se žáci naučí základy laické první pomoci. Provádíme také akreditované kurzy na zdravotníka zotavovacích …
775 425 459

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Oblastní výbor

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a půjčujeme kompenzační …
321 723 933

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Kolín

 – Naplánovat trasu
Oblastní sdružení České lékařské komory posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů. Pořádáme …
321 756 509

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky. Přispíváme na vstupné při návštěvě divadelních představení. Spolupracujeme s Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje v Mladé Boleslavi při zajišťování počítačové gramotnosti …
739 431 111

Klub stomiků Ilco Kladno

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
604 617 426

Bucephalos, o.s.

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o integraci zdravotně postižených bez rozdílu věku i diagnózy mezi běžnou populaci pomocí …
777 635 430

Portus Praha z.ú.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením, zajištění chráněného bydlení, provoz sociálně terapeutické dílny. Pomáháme při zvládání každodenních situací, včetně pomoci při osobní …
257 750 010