Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postiženým civilizačními …

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování pomoci zdravotně postiženým. Pořádání sportovních …
575 570 600

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Onko Zlín

 – Naplánovat trasu
Sdružuje osoby postižené onkologickým onemocněním. Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
577 226 676

Občanské sdružení zdravotně postižených v Hulíně

 – Naplánovat trasu
Pořádání zdravotních programů a akcí pro zdravotně postižené občany. Podpora integrace zdravotně postižených seniorů do společnosti. Nabídka volnočasových …
733 152 279

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Karolinka

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Agarta

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci drogově závislým. Provozujeme zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám užívajícím drogy nebo jejich …
571 436 900

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
572 540 467

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 438 137

Společnost Podané ruce, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prevencí a léčbou závislostí především na nealkoholických návykových látkách, mezi které patří například závislost na herních automatech. Poskytujeme ambulantní a terénní služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách. Nabízíme programy na podporu a rozvoj etnických …
777 454 795

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace lidem, kteří trpí diabetem. Zaměřujeme se na plavání a cvičení, rehabilitační cvičení, rekondiční a edukační pobyty, společenské večery, sportovní soutěže, zdravotní a turistické …
571 115 460

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc pro sluchově postižené. Naším cílem je prospívat zejména neslyšícím a nedoslýchavým, ale také rodinným příslušníkům i přátelům a poskytovat kontakty na odborné služby v oblasti technické, foniatrické, logopedické, psychologické, sociální a pracovně …
737 175 996

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,o.s. okresní výbor Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Zajišťujeme osvětovou a poradenskou činnost zaměřenou na léčebnou, rehabilitační, životosprávnou a rekondiční …
604 654 874

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Halenkov

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
736 268 075

Rescue team Hostýnské vrchy

 – Naplánovat trasu
Základním posláním rescue teamu je poskytovat záchranu, pomoc a odvrátit nebezpečí lidem nacházejícím se v mimořádných situacích v přírodním prostředí regionu Hostýnských vrchů, vytvářet příznivé podmínky k prevenci a předcházení vzniku úrazů při pobytu v přírodním …
724 080 055