Firmy

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Karolinka

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

Klub stomiků Zlín

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
777 256 335

Roska Kroměříž, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
603 378 233

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství …
572 540 467

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Okresní organizace Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …
224 812 225

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 438 137

Roska Vsetín, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
733 328 180

Biofeedback centrum Uh. Hradiště

 – Naplánovat trasu
Nabízíme EEG Biofeedback, terapeutickou metodu umožňující regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku s využitím speciálního počítačového …
734 694 179

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Onko Zlín

 – Naplánovat trasu
Sdružuje osoby postižené onkologickým onemocněním. Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
577 226 676

Občanské sdružení zdravotně postižených v Hulíně

 – Naplánovat trasu
Pořádání zdravotních programů a akcí pro zdravotně postižené občany. Podpora integrace zdravotně postižených seniorů do společnosti. Nabídka volnočasových …
733 152 279

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování pomoci zdravotně postiženým. Pořádání sportovních …
575 570 600

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postiženým civilizačními …

Auxilium, o.p.s.

Poskytujeme sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Zajišťujeme osobní asistenci pro děti a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby, klubové a rehabilitační aktivity. Nabízíme půjčovnu kompenzačních, rehabilitačních a stimulačních pomůcek a …

Osteologická Akademie Zlín, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je koordinace výuky metabolických onemocnění skeletu ve spolupráci s ostatními pracovními skupinami ČLS a …
577 007 311