Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Českomoravské sdružení pro ochranu přírody z.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace věnující se ochraně životního prostředí. Máme terénní programy: péče o území cenná z hlediska ochrany přírody, program orchideje, program obojživelníci, program netopýři, program stromy, program mapování krajiny a druhů a další. nabízíme i výkup pozemků pro ochranu …
776 765 939

Vizovické vrchy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Prosazujeme trvale udržitelný způsob života. Zajišťujeme informační činnost, zaměřenou na informování občanů města Vizovice a přilehlých …
603 838 738


Bradava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení podporující ekologické zájmy občanů. Podílíme se na veškerých stavebních změnách, které zasahují do …

Densiflora

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro zachování přírodních a historických hodnot Bílých Karpat. Naší činností je péče o přírodu a o lokality s výskytem kriticky ohrožených druhù fauny a flory. Snažíme se o navrácení kdysi běžných krajových odrůd ovocných stromů do okolí obce Horní …
777 003 449

Zdravý Rožnov - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazování myšlenek mezinárodního projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace s cílem oficiálního přistoupení města k tomuto projektu. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění v obci a …
732 231 177

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, ochranou a propagací volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice. Realizujeme projekty na ochranu ptáků, popularizaci ornitologie, ekologickou výchovu a osvětu. Sdružujeme profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery, milovníky ptáků a ochránce …
606 324 763

Geopark Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Geopark Jeseníky je geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a …

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu

 – Naplánovat trasu
Ochrana regionu Beskyd před devastací a nežádoucími vlivy důlní činnosti a podpora rozvoje regionu s využitím přírodních a kulturních hodnot …
556 835 022

CCPS o. s. - Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin

 – Naplánovat trasu
Hlavním posláním a cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, dále shromažďování a rozšiřování informací o pěstování masožravých rostlin. Snažíme se o ochranu přírodních lokalit s možným výskytem masožravých rostlin a jiných jakkoliv ohrožených a chráněných druhů …
603 215 739


EKOSERVIS SLAVKOV, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o chráněná …

Čisté Beskydy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zaměřené na pořádání pravidelných úklidových aktivit v …
777 061 117

Save Land

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na čistění přírody, zejména lesů a polí, rekonstrukce a opravy drobných historických staveb (božích muk, pomníčků) na veřejných prostranstvích. Zajišťujeme čistění přírody, zejména polí a lesů, od kovového odpadu a mapování těchto …