Firmy

ZO ČSOP Veronica

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i vzdělávací činnost, která je určena pro veřejnost, odborníky, vzdělávací instituce, nevládní organizace či malé i střední …
572 630 670

Spolek pro ekologii Kostelec

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí, zdravých životních podmínek a vodních …
577 914 207

ZO ČSOP Buchlovice

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné stanice volně žijících živočichů. Spolupracujeme s Českým svazem ochránců přírody. Nabízíme možnost navštívit trvalou expozici živočichů. Zaměřujeme se na záchranu zraněných či handicapovaných zvířat. Chováme vybrané druhy dravců a …
732 250 240

Vizovické vrchy, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a životního prostředí. Prosazujeme trvale udržitelný způsob života. Zajišťujeme informační činnost, zaměřenou na informování občanů města Vizovice a přilehlých …
603 838 738

Zdravý Rožnov - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je prosazování myšlenek mezinárodního projektu Zdravá města Světové zdravotnické organizace s cílem oficiálního přistoupení města k tomuto projektu. Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny, zapojování veřejnosti k účasti na veřejném dění v obci a …
732 231 177

ZO ČSOP VIA Hulín

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
606 541 859

OV ČSOP Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení se zaměřením na ochranu přírody a životního prostředí v oblasti Valašské Meziříčí. Dále se zabýváme péčí o studánky či poutní místa. Poskytujeme rady a vypracování odborných posudků týkajících se …
571 621 602

Bradava

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení podporující ekologické zájmy občanů. Podílíme se na veškerých stavebních změnách, které zasahují do …

Densiflora

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro zachování přírodních a historických hodnot Bílých Karpat. Naší činností je péče o přírodu a o lokality s výskytem kriticky ohrožených druhù fauny a flory. Snažíme se o navrácení kdysi běžných krajových odrůd ovocných stromů do okolí obce Horní …
777 003 449

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Zlín

 – Naplánovat trasu
Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí. Obhospodařujeme pstruhové i mimopstruhové revíry Dřevnice, Januštice, Dřevnice slušovická a vizovická. Chováme pstruhy, sumce, štiky, parmy a …
576 776 446

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice

 – Naplánovat trasu
Obnova přirozených vztahů v přírodě a výchova mladých lidí k ochraně životního prostředí. Pořádání dobrovolnické činnosti během letních táborů a víkendových …
724 153 256

Solio, o.s.

 – Naplánovat trasu
Propagace solární energie jako nevyčerpatelného zdroje energie, který nemá negativní dopad na životní …
608 639 824

Moravské Karpaty, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat. Podpora odbytu produktů a výrobků od místních …
776 677 129

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro ochranu a rozvoj …
602 741 251