Firmy

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o životní …

NESEHNUTÍ

Organizace zabývající se vedením ekologických kampaní. Zajišťujeme výstavy, přednášky a …

Klidné Ivanovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení s cílem zabránit nebo minimalizovat výstavbu průmyslových a dopravních staveb znehodnocujících životní …

Spolek Ekosmák

 – Naplánovat trasu
Provoz ekologického …
777 176 674

Manner, občanské sdružení

Zabýváme se obnovou venkovské krajiny včetně údržby, výsadby, zatravňování a management chráněných území. Působíme na území širšího rozvodí řek Litavy a Hané, zahrnující zejména odlesněné pásmo Litenčické pahorkatiny na středním …

Hnutí DUHA

 – Naplánovat trasu
Prosazování ekologických řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život. Prosazujeme nové zákony a ekologické opatření, argumentujeme fakty, informujeme veřejnost i novináře, spolupracujeme s obcemi a kraji, vědci, podniky a …
545 214 431

Svaz VKMO s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Ochrana vod na území České …
545 532 375

Sdružení Země Jižní Morava, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na trvale udržitelnou obnovu venkova, rodové statky, permakulturu a ekozahrady. Pořádáme besedy a kurzy zaměřené na permakulturu, ekozahradničení a zachování zdravé přírody. Zajišťujeme výsadbu …
736 105 022

Sdružení Země, o.s.

Provozujeme občanské sdružení zaměřené na trvale udržitelnou obnovu venkova, ekostavby, přírodní stavby a stavební materiály, rodové statky a permakulturu. Pořádáme besedy a kurzy zaměřené na ekozahradničení a zachování …

Institut revitalizace ekosystémů, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Mezinárodní spolupráce na výzkumných tématech v oblasti revitalizace …
602 160 025

Přátelé Podyjí o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení věnující se ochraně krajiny a krajinného …
724 076 447

ZO ČSOP Veronica

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zajišťujeme odbornou i vzdělávací činnost, která je určena pro veřejnost, odborníky, vzdělávací instituce, nevládní organizace či malé i střední …
542 422 750

ZOO PARK Vyškov

 – Naplánovat trasu
Pořádání vzdělávacích programů pro studenty i veřejnost interaktivní hravou formou. Poskytujeme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Součástí vzdělávacího programu je také astronomický …
517 346 356

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Zabýváme se údržbou chráněných území, zoologickým a botanickým výzkumem a záchranou krajových odrůd ovocných dřevin. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vydáváme a prodáváme vlastní …