Firmy

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící …
556 758 675

ZO ČSOP Nová Ostrava

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí, poskytuje ekologicku výchovu a podporu trvale udržitelného života. Obhajuje právo občanů na zdravé životní prostředí, zapojuje se do tvorby zákonů, podílí se projednávání záměrů v oblasti územního plánování. Provádí vzdělávací …
603 443 531

Vzduch

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se ochranou přírody a zlepšováním životního prostředí. Chráníme přírodu a krajinu, prosazujeme zlepšení životního prostředí na …
731 505 410

Hnutí Duha Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby v oblasti protipovodňové ochrany, ekologické výchovy a dalších ekologických …
554 645 345


ZO ČSOP - ODRY 70/13

 – Naplánovat trasu
Snaha o praktickou ochranu přírody, zajišťování péče o zvlášť chráněná území a o památné stromy. Pořádání vlastivědných zájezdů a přednášek. Péče o terénní značení přírodních zajímavostí. Pravidelná brigádní výpomoc při budování stanice pro záchranu volně žijících …
725 149 485

1. ZO ČSOP Opava

 – Naplánovat trasu
Provádění ekologické výchovy a …
734 652 798

BUMBLEBEES Čmeláci Zátor

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku zaměřeného na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. Provádění enviromentální výchovy a osvěty v obci Zátor a …
739 652 277

ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 – Naplánovat trasu
Zajišťování údržby a ochrany ekologicky významných území. Nabídka vyčištění horských potůčků, záchrany stovky obojživelníků, lesních mravenců rodu FORMICA, oprav a vyčištění studánek, ošetření památných stromů a řady dalších přírodě prospěšných …
737 531 886

Natura Opava - Czech Republic

Nabízíme ekologické služby, výukové programy, pomůcky, publikace, naučné stezky, expedice, biologické posudky a …

Ekocentrum - RS ČSOP Novojičínska

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
603 845 216

Pozemkový spolek Niva

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zajišťující ochranu přírody v Přírodním parku Moravice. Provádíme přednáškovou činnost na …
602 585 184

Základní článek Hnutí Brontosaurus Chudák Svišť

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zaměřeného na životní prostředí a výchovu …
724 057 365

ZO ČSOP ALCES

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
733 726 250