Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící …
556 758 675


ZO ČSOP Nová Ostrava

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí, poskytuje ekologicku výchovu a podporu trvale udržitelného života. Obhajuje právo občanů na zdravé životní prostředí, zapojuje se do tvorby zákonů, podílí se projednávání záměrů v oblasti územního plánování. Provádí vzdělávací …
603 443 531

ZO ČSOP ALCES

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
733 726 250

Pozemkový spolek Niva

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci zajišťující ochranu přírody v Přírodním parku Moravice. Provádíme přednáškovou činnost na …
602 585 184

Ekocentrum - RS ČSOP Novojičínska

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme průzkumy a monitoring jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
603 845 216

ZO ČSOP APOLLO

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje zájemce o ochranu přírody a životní …
608 211 574

Hraniční meandry Odry, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a prosazování přírodních památek. Naším posláním je péče o chráněné území, iniciativa a organizace úklidu, podílení se na realizaci vlastních projektů a spolupráce na realizaci zahraničních projektů a příhraničních projektů a …
608 766 556

1. ZO ČSOP Opava

 – Naplánovat trasu
Provádění ekologické výchovy a …
734 652 798

El Grifo

 – Naplánovat trasu
Nezisková nestátní organizace. Bojujeme za lepší svět. Jedná se o adresu sídla …
725 878 428

ZO ČSOP 68/01 KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 – Naplánovat trasu
Zajišťování údržby a ochrany ekologicky významných území. Nabídka vyčištění horských potůčků, záchrany stovky obojživelníků, lesních mravenců rodu FORMICA, oprav a vyčištění studánek, ošetření památných stromů a řady dalších přírodě prospěšných …
737 531 886

ČSOP Studénka ZO 70/03

 – Naplánovat trasu
Posláním občanského sdružení je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a péče o chráněná …
608 810 970

Základní článek Hnutí Brontosaurus Chudák Svišť

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zaměřeného na životní prostředí a výchovu …
724 057 365

Hnutí Duha Jeseníky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby v oblasti protipovodňové ochrany, ekologické výchovy a dalších ekologických …
554 645 345