Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hvězdárna Ďáblice

 – Naplánovat trasu
Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a přednášky z astronomie a …
283 910 644

Štefánikova hvězdárna

 – Naplánovat trasu
Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a přednášky z astronomie a …
257 320 540

České vysoké učení technické v Praze - Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF

 – Naplánovat trasu
Pracoviště je zaměřeno na poskytování technického a prostorového zázemí interdisciplinárním vědecko-pedagogickým aktivitám, studentským i doktorandským …

Nupharo Park, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme technologický park a inovační centrum. Poskytujeme podnikatelský inkubátor a inovační kampus zasvěcený podpoře moderních technologií a chytré energie (smart …
737 133 150

Rolls Royce & Bentley Club ČR

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení majitelů a příznivců vozů značky Rolls-Royce a Bentley. Pořádáme srazy a …
602 680 051


Česká vědeckotechnická společnost spojů

 – Naplánovat trasu
Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech …
221 082 286

Učená společnost České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na podporu svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků. Naším cíle je zvyšování úrovně vzdělanosti. Pořádáme pravidelné přednášky z jednotlivých vědních oborů. Snažíme se o prosazování zájmů české vědy a posilování její společenské …
221 403 384

Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby a spolky zajímající se o vývoj v programovacím jazyce Ruby. Naším cílem je propagace, pořádání přednášek, seminářů, konferencí a publikační …

ÚAMK - Fiat Car Classic

 – Naplánovat trasu
Provoz klubu historických …
602 949 939


ANTHROPICTURES, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nezávislou výzkumnou organizaci za účelem přispět k řešení společenských výzev aplikováním přístupů sociokulturní …
604 949 950

Český radioklub

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme přátele radioamatérského vysílání v České republice. Organizování a pořádání národních i mezinárodních závodů. Poskytování informací ohledně radioamatérského dění v rámci České …
266 722 240

EUNIS - CZ

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je spolupráce mezi vysokými školami v oboru výpočetní techniky a informačních technologií. Spolupracovat s dodavateli informačních technologií, s partnerskými a zahraničními sdruženími a …
224 384 276