Firmy

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení zabývající se vytvářením místních partnerství, podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže především z oblasti kutury a sportu, komunitní prácí, regionální i mezinárodní spoluprácí a podporou regionálních výrobků a malých …
775 044 622

JULINKA z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj občanské společnosti, vytvářet podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, spolků a občanských iniciativ, získávat finanční prostředky na činnosti související s rozvojem turistiky, ochrany přírody, zachováním kulturního …
608 552 136

Občanské sdružení Živá Podstráň

 – Naplánovat trasu
Snaha o ochranu přírody, životního prostředí a veřejného …
605 246 905

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme děti a mládež zajímající se o všestrannou činnost v přírodě. Zaměřujeme se na získávání a přípravu členů a zastupujeme jejich zájmy. Dbáme na ochranu životního prostředí. Rozvíjíme spolupráci s ostatními zájemci o činnost v …
607 866 352

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Brusnice

 – Naplánovat trasu
Pořádání sportovních a kulturních akcí. Nabídka kondičního cvičení pro muže i děti, aerobiku a pilates. Pořádáme karnevaly, plesy, dětské dny, pálení čarodějnic, mikulášské besídky a lampionové průvody. Ve sportu se zaměřujeme na nohejbal, stolní tenis, líný tenis, minifotbal a …
605 766 701


Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a …
721 311 719

Společnost lékařů sociálního zabezpečení

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborná stanoviska k otázkám postavení a úloze lékařů v systému sociálního zabezpečení a přerodu sociálního zabezpečení do struktur sociálního pojištění. Pořádáme vědecko-pracovní setkání zaměřená na posuzování vybraných zdravotních …
495 076 233

Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním vojenských, farmaceutických a veterinárních lékařů za účelem rozvoje výzkumu v těchto …
495 834 415

Potravinová banka Hradec Králové, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s cílem získávat zdarma potraviny a zemědělské přebytky, jejich skladování a následné přidělování potravinové pomoci potřebným lidem v rámci humanitárních nebo charitativních …
604 921 959

Asociace TOM ČR, TOM 3802 - Lotři

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu …
775 951 461

Duha Divadlo Expekus

 – Naplánovat trasu
Provozujeme divadelní …
777 586 314

Otevřené zahrady Jičínska

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je rozvoj území ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů a živnostníků, malých a středních podniků a dalších subjektů. Pořádáme pravidelné akce a …
602 420 396