Firmy

Klub Augusta Sedláčka

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení občanů, od běžných zájemců po specializované odborníky, se zájmem o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a opevněné objekty. Pořádáme exkurze a zájezdy, vydáváme odborné publikace a vyhledáváme ohrožené a poškozené …

Středoevropský dialog

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro společenský, kulturní a vědecký dialog v rámci střední …
777 197 827


Nad Orlicí, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je zlepšení života na venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a podpora kulturního a přírodního …
Pracovní nabídka
733 351 657

Občanské sdružení Orlodění

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní a kulturní …
776 327 585

Společnost Německo-českého porozumění Trutnov - Krkonoše, z.s.

 – Naplánovat trasu
Navazování vztahů na všech nepodnikatelských úrovních mezi občany ČR, SRN a občany ostatních států …
499 812 232

Dámský historicko-společenský klub Praha

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zájmový klub zaměřený na staré Rakousko-Uhersko v období přelomu století. Pořádáme dobové kulturní a společenské …
776 142 530

OSPH Bydžovská Lhotka

 – Naplánovat trasu
Mezi naše služby patří zejména nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Dále pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku. Zajištění celodenních vyjížděk, účasti na pořádaných akcích, víkendových pobytů. Zaměření také na enviromentální výchovu a rekreační …
605 434 718

Folklorní soubor Hadař

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního …
603 201 611

Opočenská Beseda

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o udržování kulturních tradic a pořádání koncertů vážné …
736 113 341

Hudební divadlo dětem

 – Naplánovat trasu
Naše činnost je zaměřena především na dětského diváka a posluchače. Zahrnuje v sobě autorskou, hudebně divadelní tvorbu, hudební tvorbu, prezentovanou na vydávaných hudebních nosičích, a výrobu videoklipů pro děti. Připravujeme a realizujeme výchovné a motivační programy pro …
777 744 953

Divadelní klub

 – Naplánovat trasu
Pořádání divadelních představení, akcí pro školy, produkce jazzového klubu, provoz kina, restaurace a hřiště na petanque. Pronájem prostorů a vybavení pro pořádání firemních akcí i soukromých …
603 807 262

SPŠ - naše škola

 – Naplánovat trasu
Hlavním cílem našeho sdružení je podpora sportovních, kulturních a společenských akcí školy, vzdělávacích aktivit a sociálně slabých žáků. Propagace školy na veřejnosti. Zlepšení studijních podmínek žáků i rozvoj spolupráce školy s jinými školami, institucemi a …
491 502 844

Padoláček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Obsahem i cílem jeho práce je oživování často zapomenutých písní, tanců, dětských her, zvyků i …
491 482 571