Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Divadelní soubor Maska

 – Naplánovat trasu
Provoz divadelního spolku. Pořádáme představení a akce pro děti i …
777 343 671

Sdružení občanů Voletin, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování občanů a hájení jejich …
777 721 617

Klub Augusta Sedláčka

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení občanů, od běžných zájemců po specializované odborníky, se zájmem o hrady, zámky, tvrze, panská sídla a opevněné objekty. Pořádáme exkurze a zájezdy, vydáváme odborné publikace a vyhledáváme ohrožené a poškozené …

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Mikroregion Třebechovicko Svazek obcí

 – Naplánovat trasu
Svazek sdružující obce za účelem společného přispívání k rozvoji …
495 592 053

Spolek Krakonoš

 – Naplánovat trasu
Pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí jako je například Novoroční turnaj v nohejbalu, Sáňkařské závody, Krakonošův maškarní rej, Dětský maškarní ples, Pálení Čarodějnic, Dětský Den, Pivní Den, Krakonošův pohár v nohejbalu a …
601 251 772

Dámský historicko-společenský klub Praha

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zájmový klub zaměřený na staré Rakousko-Uhersko v období přelomu století. Pořádáme dobové kulturní a společenské …
776 142 530

Klub přátel folklorního souboru Špindleráček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení. Folklorní soubor působí ve Špindlerově Mlýně od roku 1972. Zabývá se folklorem Krkonoš a …
606 288 268

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky pro rozvoj amatérské umělecké tvorby dětí, mládeže i dospělých. Podílíme se na zkvalitnění nabídky pro aktivní využívání volného času v oblasti …
775 618 414

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Brusnice

 – Naplánovat trasu
Pořádání sportovních a kulturních akcí. Nabídka kondičního cvičení pro muže i děti, aerobiku a pilates. Pořádáme karnevaly, plesy, dětské dny, pálení čarodějnic, mikulášské besídky a lampionové průvody. Ve sportu se zaměřujeme na nohejbal, stolní tenis, líný tenis, minifotbal a …
605 766 701

Jičíňáček

Provoz folklorního sdružení. Sdružujeme děti ve věku 7 - 9 let se zájmem o pohybovou výchovu. Poskytujeme semináře s …

Občanské sdružení Ochoz

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením, které se zabývá aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. Pořádáme akce pro děti a veřejnost a aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty. Zaměřujeme se na kulturní rozvoj …

OSPH Bydžovská Lhotka

 – Naplánovat trasu
Mezi naše služby patří zejména nabídka cvičení prostřednictvím koní, oslů a psů. Dále pořádání jízd na koních a oslech v sedle a ve vozíku. Zajištění celodenních vyjížděk, účasti na pořádaných akcích, víkendových pobytů. Zaměření také na enviromentální výchovu a rekreační …
605 434 718

Myrha, o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání společenských akcí a aktivit ve prospěch utváření rodinných vztahů. Nabídka víkendů a akcí pro ženy a muže, pro matku s dcerou a otce se synem, modlitebních víkendů a víkendů pro …
731 604 737