Firmy

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Znojmo

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
541 134 017

ZO Odborového svazu dřevozpracujícího odvětví Jihomoravské dřevařské závody, a.s. Brno

 – Naplánovat trasu
Hájení zájmů zaměstnanců v pracovněprávních i sociálních …
545 513 111

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
542 213 188

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
518 603 111

Vysokoškolský odborový svaz, základní odborová organizace, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Hájení a prosazování zájmů zaměstanců …
549 491 111

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SKLÁRNY MORAVIA Úsobrno

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
516 427 742

ZO OS Stavba ČR Českomoravský cement, a.s. nástupnická společnost

 – Naplánovat trasu
Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých …
544 122 219

Odborová organizace zaměstnanců Tesco Stores ČR a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborovou organizaci. Zajišťujeme ochranu práv zaměstnanců a pracovního práva. Vydáváme pravidelné články o pracovní …
(1)

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklářské stroje Znojmo s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
515 282 322

Profesní odborová organizace řidičů MHD Alternativa

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů. Pořádáme semináře. V našem programu navazujeme na křesťansko-demokratické tradice první republiky. Zabýváme se také intenzivní spoluprací s …
519 374 719

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Saint-Gobain ADFORS, s.r.o.

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. Závod 3 - CP

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
515 207 467