Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SOU Havlíčkova Kyjov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
518 615 109

Klidný Spánek, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Ústav zabývající se sociální …
602 779 255

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
542 213 188

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. Závod 3 - CP

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
515 207 467

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
541 134 017

Centrum Velan

 – Naplánovat trasu
Provoz chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením ve věku 19 - 64 let. Kapacita zařízení 8 osob. Bydlení má komunitní charakter – uživatelé si společně zabezpečují domácí práce a vzájemně si vypomáhají. Uživatelé mají k dispozici …
516 418 727

SIMEVA s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Společnost byla založena jako sociální podnik, který se přihlásil k principům sociálního …
(1)
515 536 433

Emin zámek, příspěvková organizace

 – Naplánovat trasu
Posláním naší organizace je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách ocitli v nepříznivé …
515 229 151

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výchovný ústav pro chlapce starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a …
515 300 838

Centrum sociálních služeb Znojmo

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Cílem organizace je poskytnout těmto osobám nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným …

MSSZ Brno - ÚP II

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Domov u lesa Tavíkovice

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme celodenní pobyt a stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči. Nabízíme nácvik, podporu a pomoc v zajištění soběstačnosti a samostatnosti. Zajištění kadeřnických, holičských a pedikérských …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklářské stroje Znojmo s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
515 282 322

Profesní odborová organizace řidičů MHD Alternativa

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování profesionálních, ekonomických, kvalifikačních, sociálních, pracovních a životních podmínek svých členů. Pořádáme semináře. V našem programu navazujeme na křesťansko-demokratické tradice první republiky. Zabýváme se také intenzivní spoluprací s …
519 374 719