Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

Sdružení pravicových odborů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pravicových odborů místní …

ZO OS DOSIA při DPO a.s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich …
597 401 050

ČMOS PŠ, Krajská organizační jednotka Moravskoslezský kraj

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb odborového svazu pracovníků …
596 314 555

Odborová organizace Světlo

 – Naplánovat trasu
Odborová organizace se podílí svou činností na rozvoji, upevňování a posilování demokracie společnosti, založené na ochraně a podpoře lidských práv a základních svobod, včetně hospodářské svobody, sociální spravedlnosti a odpovědnosti za životní …

ZO OS zaměstnanců VOKD Karviná

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb …
596 311 590

ZO FOS PHGN - Obvodní báňský úřad

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb členů zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové a …
596 100 200

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

 – Naplánovat trasu
Hájíme právo cestujících na spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu v České …
737 131 290

ZO OS KOVO Strojírny a stavby Třinec

 – Naplánovat trasu
Provozování odborového svazu kovozpracujícího …
558 535 230

Základní organizace 100 Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávajících zdravotnické povolání a odborová organizace seskupující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Zajišťujeme ochranu a obhajování práv členů či kolektivní …
777 953 154

Základní organizace OS KOVO Sungwoo Hitech

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby odborového …
(1)
734 418 997

Odborový svaz Kovo základní organizace Odborová centrála Vítkovice

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnost v oblasti odborového svazu. Zaměřujeme se na kolektivní …
595 952 411

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 277 437