Firmy

Základní organizace 100 Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávajících zdravotnické povolání a odborová organizace seskupující zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb. Zajišťujeme ochranu a obhajování práv členů či kolektivní …
777 953 154

ZO OS státních orgánů a organizací, Katastrální úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb odborového …
596 944 111

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 277 437

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

 – Naplánovat trasu
Hájíme právo cestujících na spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu v České …
737 131 290

ZO OS zaměstnanců VOKD Karviná

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb …
596 311 590

Odborový svaz Kovo základní organizace Odborová centrála Vítkovice

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnost v oblasti odborového svazu. Zaměřujeme se na kolektivní …
595 952 411

Základní organizace OS KOVO Sungwoo Hitech

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby odborového …
(1)
734 418 997

ZO OS KOVO Střední odborná škola, SOU, OU a PrŠ

 – Naplánovat trasu
Provozujeme činnost odborového …
558 321 256

ZO OS KOVO Strojírny a stavby Třinec

 – Naplánovat trasu
Provozování odborového svazu kovozpracujícího …
558 535 230

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187

Základní organizace OS KOVO Ocelové konstrukce

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je obhajoba zaměstnaneckých, mzdových a sociálních zájmů členů organizace. Zajišťujeme dohled nad dodržováním lidských práv a občanských …
595 955 747

ZO FOS PHGN - Obvodní báňský úřad

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb členů zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové a …
596 100 200

ČMOS PŠ, Krajská organizační jednotka Moravskoslezský kraj

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb odborového svazu pracovníků …
596 314 555

Odborová organizace Světlo

 – Naplánovat trasu
Odborová organizace se podílí svou činností na rozvoji, upevňování a posilování demokracie společnosti, založené na ochraně a podpoře lidských práv a základních svobod, včetně hospodářské svobody, sociální spravedlnosti a odpovědnosti za životní …